Ewch i’r prif gynnwys

Cynllunio Strategol a Llywodraethu

Mae'r adran Cynllunio Strategol yn darparu data, dadansoddiadau, cymorth a chyngor i'r Brifysgol.

Mae’r tîm Perfformiad yn ychwanegu gwerth drwy gefnogi’r Brifysgol wrth ddatblygu, gweithredu a chyflawni eu strategaeth, gyda sylw penodol i’w is-strategaethau ymchwil ac addysg, ac yn gyfrifol am y cyflwyniad REF a rhai elfennau o waith effaith ac amgylchedd REF.

Mae'r tîm Cynllunio a Gwybodaeth yn cefnogi diwylliant rheoli strategol sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn y Brifysgol. Maent yn darparu gwybodaeth, cymorth a chyngor arbenigol ynghylch perfformiad y Brifysgol, ei sefyllfa gystadleuol a chyfleoedd i gydweithio. Mae'r tîm hefyd yn gyfrifol am Strategaeth Data'r Brifysgol.

Mae’r tîm BI yn darparu mynediad at ddata sy’n cynorthwyo uwch reolwyr y Brifysgol i wneud penderfyniadau strategol ar sail gwybodaeth. The team leads Cardiff Data Professionals, and also works with others to provide the data that underpins key University processes such as confirmation and clearing, and academic review and enhancement.

Swyddi gwag

No vacancies currently available.