Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau Dynol

Mae’r Adran Adnoddau Dynol gyfrifol am ddatblygu sefydliadol a staff, gweithrediadau adnoddau dynol a diogelwch, iechyd a’r amgylchedd.

Mae'n cwmpasu'r canlynol:

  • gweithrediadau adnoddau dynol
  • datblygu sefydliadol a staff
  • diogelwch a'r amgylchedd
  • cyflogau
  • cwnsela staff

Mae Gweithrediadau Adnoddau Dynol yn datblygu ac yn darparu polisïau AD sy’n cyfrannu at amcanion y Brifysgol ac yn darparu cyngor AD ar bob mater yn ymwneud ag AD.

Mae Datblygu Sefydliadol a Staff yn cynorthwyo gyda chynllunio a threfnu rhaglenni datblygu sy’n cefnogi effeithiolrwydd unigol, tîm a sefydliadol gwell.

Mae Diogelwch a'r Amgylchedd wedi ymrwymo i ddarparu canolfan rhagoriaeth cost effeithiol i hyrwyddo iechyd a diogelwch staff, myfyrwyr ac ymwelwyr.

Mae’r Adran Cyflogau yn gyfrifol am dalu holl weithwyr y Brifysgol ac mae Cwnsela Staff yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cefnogi cyfrinachol i bob aelod o staff.

Swyddi gwag

Admin / Clerical, Human Resources

HR Administrator (Benefits)

£26,444 to £29,605

Human Resources

Human Resources Business Partner (Professional Services)

£59,421 to £59,421