Ewch i’r prif gynnwys

Cyllid

Mae’r Adran Gyllid yn gyfrifol am reoli a gweinyddu materion ariannol y Brifysgol yn effeithiol.

Mae hefyd yn cynnig cyngor ac arweiniad i uwch swyddogion y Brifysgol a chyrff llywodraethu, adrannau rheoli a deiliaid cyllidebau.

Mae’r gweithgareddau craidd yn cynnwys:

 • cyfrifon ariannol a rheoli cyfrifon
 • talu credydwyr
 • casglu a rheoli incwm
 • cynllunio ariannol a chyllidebau
 • rheoli treth
 • rheolaeth a chydymffurfiaeth ariannol
 • arian parod, benthyciadau a rheoli trysorlys
 • cynnal systemau ariannol
 • gwasanaethau caffael
 • gwasanaethau yswiriant
 • rheolaeth ariannol grantiau amrywiol, cyrsiau a chynadleddau
 • is-gwmnïau.

Swyddi gwag

Accountancy & Finance, Management & Executive

Deputy Head of Financial Accounts

£36,333 to £43,155

Accountancy & Finance, Admin / Clerical

Administrative Assistant

£22,197 to £24,144