Ewch i’r prif gynnwys

Ymgeiswyr rhyngwladol

Rydym yn falch o ddal trwydded noddwr gradd A i neilltuo tystysgrifau nawdd lle y tybir bod swydd yn addas o dan y system bwyntiau.

Pan fyddwch yn gwneud cais drwy ein system ar-lein, gofynnir i chi a ydych yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU. Os ydych chi'n destun rheolaeth fewnfudo, bydd cyfres o gwestiynau ychwanegol yn ymddangos mewn perthynas â’ch cymhwysedd i weithio yn y DU.

Mae rhagor o wybodaeth ar dystysgrifau nawdd, cyfrifoldebau deiliaid trwydded ac addasrwydd swydd ar gael ar wefan Fisâu a Mewnfudo y DU. Gallwch weld gwybodaeth ddefnyddiol ar fyw a gweithio yn y DU ar wefan y Cyngor Prydeinig.

Symud i Gaerdydd

Rydym yn cynnig system cefnogi siop un stop ar gyfer unrhyw un sy’n symud i’r DU i ddechrau swydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rydym hefyd yn cynnig cymorth ariannol i helpu i dalu costau adleoli.

Os byddwch chi’n cael cynnig swydd gan y Brifysgol

Rhagor o wybodaeth am beth sydd angen i chi ei wneud os byddwch chi'n derbyn swydd gan y Brifysgol.