Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil trawsddisgyblaethol

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

The School has established a number of cross cutting units which involve staff from across the three research themes.

These multidisciplinary areas bring together expertise from a wide range of research groups so that staff can contribute specialist knowledge to a key research field. These cross cutting research areas are priorities for governments, industry, the economy and society, both nationally and internationally and include:

Deunyddiau’r dyfodol

Mae’n cylch amlddisgyblaethol yn cydlynu ymchwil ym maes peirianneg i helpu i lunio’r deunyddiau newydd y bydd eu hangen i ategu datblygiadau technolegol yn y dyfodol.

Nanowyddoniaeth a nanobeirianneg

Rydym ni'n gweithio i ddatblygu arloesiadau damcaniaethol, arbrofol a thechnolegol mewn nanowyddoniaeth a nanobeirianneg.

Smart engineering

With our partners in China and the UK we have established a Smart Engineering Research and Development Group which aims to provide a holistic approach to smart engineering.

Cludiant cynaladwy

Mae ymchwil i gludiant cynaladwy yn ymwneud ag amryw ddulliau cludo isel eu carbon ynghyd ag isadeileddau cysylltiedig megis trydan a hydrogen i gynnal cyfundrefnau cyfredol a hwyluso cludiant y dyfodol.

Mecaneg aml-ffiseg

Mae mecaneg aml-ffiseg yn defnyddio dull amlddisgyblaethol o fodelu ac efelychu deunyddiau a systemau newydd at ystod eang o ddibenion.

Byw a heneiddio’n iach

Mae ymchwil byw a heneiddio’n iach yn ceisio deall a chefnogi astudiaethau ar hirhoedledd a llesiant ar sail ffactorau a phrosesau genetig, moleciwlaidd a chellog.

Deallusrwydd trefol

Mae ymchwil deallusrwydd trefol yn anelu at baratoi’r ffordd o ran ailfeddwl yr amgylchedd adeiledig a gwella cynaliadwyedd, gwydnwch ac ansawdd gwasanaeth.