Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau microsgopeg a delweddu

Mae gan ein labordy microsgopeg chwe microsgop a chamerâu digidol, sydd wedi'u cysylltu â chyfrifiaduron, ar gyfer ffotograffiaeth a dadansoddi delweddau.

Petroleg

Petrology

Ceir 2 ficrosgop petrolegol sy’n polareiddio golau a drosglwyddir/adlewyrchir ar gyfer astudio creigiau ar ffurf darnau safonol petrolegol hynod denau, darnau hynod denau sydd wedi’u llyfnhau a blociau wedi’u llyfnhau. Mae un yn Leica DM750P a'r llall yn Optiphot Nikon 2.

Microsgopeg golau a drosglwyddir/adlewyrchir

Mae genym ficrosgop Leica DMR a chanddo bolareiddwyr ar gyfer golau (llachar) a drosglwyddir/adlewyrchir, nomarski (DIC), a chanddo lensys o x1.25-x100 (ar gyfer trochi olew). Defnyddir y microsgop hwn ar gyfer edrych ar sleidiau microsgop safonol sydd wedi’u paratoi. Defnyddir slipiau gorchudd mewn golau sy’n cael ei drosglwyddo, a blociau caboledig mewn golau sy’n cael adlewyrchu. Mae DIC yn ddefnyddiol ar gyfer astudio microffosilau, yn enwedig palynomorffau, paill, diatomau a chocolithau.

Microsgopeg golau sy’n cael ei drosglwyddo

Mae gennym ficrosgop Leica DMLB sy'n addas ar gyfer edrych ar baratoadau sleidiau microsgop safonol gyda slipiau gorchudd, gydag ystod o lensys o x2.5-x100 (ar gyfer trochi olew). Mae i’r microsgop hwn yr opsiwn o ddefnyddio polareiddwyr, ac opteg Cyferbynnu Ymyriant Gwahaniaethol (DIC), sy'n ddefnyddiol ar gyfer astudio microffosilau, yn benodol - palynomorffau, paill, diatomau a chocolithau.

Stereomicrosgopeg

Stereomicroscopy

Mae gennym ddau stereoficrosgop; un Leica, MZ12.5 ac un â manyleb uwch, sef MZ16. Mae gan y ddau ystod o lensys chwyddo gwahanol. Mewn golau wedi'i adlewyrchu gellir dewsi rhwng ffynonellau golau ffibr optig deuol, neu olau cylch, y ddau â’r opsiwn o bolareiddwyr. Mae yna hefyd seiliau ac ynddynt olau a drosglwyddir, ynghyd â pholareiddwyr sy’n opsiynol a thiwb ar gyfer y sylladur.

Delweddu

Leica application suite imaging software

Ar gyfer ffotograffiaeth, mae i’r chwe system gyfrifiadurol feddalwedd delweddu Leica LAS (Leica Application Suite). Ceir opsiwn mesur sy'n caniatáu i fesuriadau a thestun gal eu hychwanegu at ddelwedd, a hefyd meddalwedd aml-ffocws sy'n golygu y gellir tynnu pentwr o ddelweddau mewn gwahanol safleoedd o ran ffocws, sydd wedyn yn cael eu cyfuno i mewn i un ddelwedd ac iddi ffocws estynedig o ran dyfnder (yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer stereomicrosgopeg).

Microscopy and imaging laboratory

Manylion Cyswllt

Lindsey Axe

Lindsey Axe

Senior Research Technician, School of Earth and Sciences

Email
axe@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4310
Katie Dobbie

Katie Dobbie

Teaching and Fieldwork Technician

Email
dobbiek1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6885