Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau

HealTAC 2019

Dydd Mercher 24 Ebrill 2019-Dydd Iau 25 Ebrill 2019

Bank of blue and black screens with images related to data innovation

Festival of Data Innovation

Dydd Gwener 3 Mai 2019, 09:00

Cardiff University Main Building

Parhau i optimeiddio: O ddulliau pwynt mewnol i Ddata Mawr

Yr Athro Jacek Gondzio, Prifysgol Caeredin

Dydd Mercher 1 Tachwedd, 12.10 yn M/0.34 (Adeilad Mathemateg)

Yn ei ddarlith, bydd Athro Jacek Gondzio yn trafod y tebygolrwydd rhwng dau ddull sy'n seiliedig ar homotopeg:

  1. dull pwynt mewnol cysefin-deuol (anfanwl) ar gyfer LP/QP, a
  2. dull graddiant cyfieuol Newton a gyflyrwyd ymlaen llaw ar gyfer optimeiddio data mawr.

Mae'r ddau ddull yn dibynnu ar wneud defnydd clyfar o grymedd ffwythiannau sydd wedi eu hoptimeiddio ac yn cynnig technegau effeithiol ar gyfer datrys problemau optimeiddio sy'n fwy nag erioed o'r blaen. Byddwn yn mynd i'r afael ag agweddau damcaniaethol ac ymarferol defnyddio'r dulliau hyn i ddatrys amryw broblemau gwrthdro sy'n codi ym maes prosesu signalau.

Gwnaed rhan o'r gwaith hwn ar y cyd gyda chynfyfyriwr PhD, Kimonas Fountoulakis.