Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil a Pherfformiad Dylunio gan ddefnyddio Topologic

Dydd Mercher, 14 Awst 2019
Calendar 11:00-17:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Design and Performance Optimisation Using Topologic, Dynamo, and Refinery

Cynhelir y gweithdy hwn ar y cyd â Dr.  Spyros Stravovardis, Prifysgol Lerpwl. Bydd y dosbarth yn cyflwyno Topologic (https://topologic.app), pecyn meddalwedd rhad ac am ddim newydd sy’n gweithio gyda Dynamo a Grasshopper. Mae Topologic yn cynnig y posibilrwydd o feddwl yn ofodol, topolegol a chysyniadol am brosiect dylunio. Mae Topologic hefyd yn cyd-fynd yn agos ag EnergyPlus er mwyn dadansoddi ynni. Bydd y gweithdy yn cyflwyno’r cysyniadau perthnasol, yn dangos nodweddion pwerus y feddalwedd drwy enghreifftiau o lif gwaith, ac yn cynnig profiad ymarferol i’r rhai sy’n cymryd rhan i arbrofi gyda llif gwaith wedi’i deilwra.

Yn ystod sesiwn y bore, byddwch yn cyflwyno Topologic ac yn gweithio’ch ffordd drwy ddau neu dri thiwtorial strwythuredig. Yn y prynhawn, byddwn yn gweithio gyda chi i’ch helpu i ddefnyddio Topologic i ddatrys problem ddiddorol neu greu llif gwaith wedi’i theilwra.

Ni fydd arlwyo yn rhan o’r gweithdy, felly dewch â photel dŵr/diod/byrbryd eich hun os ydych yn dymuno a gadael yr adeilad i gael cinio. Dim ond 15 o bobl a fydd yn cael cymryd rhan yn y gweithdy o ganlyniad i faint a chyfluniad yr ystafell.
Gofynion:

  • Cyfrifiadur Windows 10 sy’n gweithio
  • Dynamo 2.0 neu fersiwn ddiweddarach
  • Topologic ar gyfer Dynamo 0.8.5 neu fersiwn ddiweddarach (ewch i http://topologic.app i'w lawrlwytho a'i osod)

Wrth i chi gyrraedd yr adeilad, rhowch wybod i’r staff diogelwch eich bod chi’n mynd i’r digwyddiad hwn (soniwch am Dr.  Stravovardis) a llofnodwch y daflen i’ch gadael i mewn. Ewch yn y lifft i’r 3ydd llawr. Wrth i chi ddod allan o’r lifft a mynd trwy ddrysau’r llawr, trowch i’r dde a mynd i ddiwedd y coridor. Ewch drwy’r drws olaf ar y dde a cherdded cwpwl o fetrau a byddwch wedi cyrraedd Ystafell Seminar 13.

Seminar Room 13, 3rd Floor
University of Liverpool
33 Finsbury Square
London
EC2A 1AG

Rhannwch y digwyddiad hwn