Ewch i’r prif gynnwys

Gweithdy meddygaeth ar systemau

Calendar Dydd Mawrth 11 Mehefin 2019, 12:30-Dydd Mercher 12 Mehefin 2019, 17:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Data-driven systems medicine

Mae DELL EMC a’u Partneriaid wrth eu bodd yn croesawu gweithdy meddygaeth ar systemau sy’n cael eu gyrru gan Ddata yng Nghanolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) ar 11-12 Mehefin, 2019, Heol Maindy, CF24 4HQ Caerdydd.  I gofrestru ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/data-driven-systems-medicine-tickets-58021562054?utm_term=eventurl_text

Nod y gweithdy hwn, am ddiwrnod a hanner, yw crynhoi grŵp amlddisgyblaeth o arbenigwyr o’r byd academaidd a TG/y Diwydiant Fferyllol sy’n cydnabod cymhwysedd dysgu peirianyddol a dulliau cyfrifiadurol mewn meddygaeth systemau, fel cam cyntaf ar y llwybr at feddygaeth wedi’i phersonoli. Byddan nhw’n trafod sut gall modelu systemau a deallusrwydd artiffisial gael eu cymhwyso i faterion sy’n ymwneud â meddygaeth a gofal iechyd, gan ddefnyddio arfer gorau i fanylu ar y synergeddau a’r rhyngwyneb rhwng y gwahanol gymunedau gwyddonol a’r diwydiant TG.  

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal o 12pm-5pm ar 11 Mehefin tan 8.45am-4pm ar 12 Mehefin, a bydd 14 o siaradwyr gwadd yn cael eu lletya.  Mae’r gweithdy wedi’i fwriadu ar gyfer myfyrwyr PhD uwch, myfyrwyr ôl-ddoethuriaeth, academyddion a chynrychiolwyr diwydiant sydd â diddordeb/cefndir ym maes data/gwyddor iechyd a meddygaeth systemau.  Mae hyd at 15 o fyrddau poster ar gael hefyd.

Cysylltwch â szomolayb@cardiff.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau.

Siaradwyr a gadarnhawyd:

Dr. Rob Orford - Prif Ymgynghorydd Gwyddonol ar Iechyd i Lywodraeth Cymru:  Cymru Iachach - oes newydd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol?

Dr. Lindsay Edwards - Pennaeth AI/ML ar gyfer y Deyrnas Unedig ac Ewrop, GlaxoSmithKline R&D:  Deallusrwydd artiffisial, dysgu peirianyddol a darganfod cyffuriau

Dr. Phil Webb - Cyfarwyddwr Cysylltiol Cynllunio, Perfformiad ac Arloesedd yn Ymddiriedolaeth Prifysgol GIG Felindre:  Celfyddyd a Gwyddor Sgwrsio ym myd Gofal Iechyd Modern

Yr Athro Irena Spasic - Athro yn Adran Gyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd: Cloddio yn nhestun naratifau gofal iechyd er mwyn dethol carfannau mewn treialon clinigol

Yr Athro Mark Coles - Athro yn Sefydliad Rhiwmatoleg Kennedy, Prifysgol Rhydychen: Modelu mecanistaidd sy’n cael ei yrru gan ddata ar gyfer targedu canser ac afiechyd llidol cyfryngedd imiwn

Dr. Christopher Yau - Darllenydd yn y Sefydliad Canser a Gwyddorau Genomig ym Mhrifysgol Birmingham a Sefydliad Turing:  Dysgu peiriant ar gyfer penderfynyddion molecwlaidd clefydau dynol

Yr Athro Benedict Seddon - Athro yn y Sefydliad Imiwnedd a Thrawsblannu yng Ngholeg y Brifysgol, Llundain: Ffynonellau a chymysgeddau - ryseitiau ar gyfer cof imiwnolegol

Dr. Venkantesh Pilla Reddy - gwyddonydd PKPD M&S a Ffarmacometrydd yn Uned Oncoleg Biotech IMED  AstraZeneca:  Modelu PK/PD ar gyfer targedu tiwmorau yn yr ymennydd: pwysigrwydd delweddu PET

Yr Athro Donald Fraser - Cyfarwyddwr Uned Ymchwil Arennau Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd: Dulliau gweithredu systemau ym maes ymchwil yr arennau

Dr. Sascha Ott - Darllenydd yn yr Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Warwick:  Dilyniannu RNA celloedd unigol mewn meddygaeth atgenhedlol

Dr. Manasi Nandi - Uwch-ddarlithydd yn y Sefydliad Gwyddor Fferyllol yng Ngholeg y Brenin, Llundain:  Adlunio atynwyr er mwyn canfod sepsis yn gynharach: mathemateg a meddygaeth yn dod at ei gilydd

Dr. Ceire Costelloe - Uwch-ddarlithydd yn yr Adran Gofal Sylfaenol a Iechyd Cyhoeddus, Coleg Imperial Llundain a’r Uned Iechyd Digidol Byd-eang:  Defnyddio data byd go iawn i sbarduno meddygaeth fanwl gywir ar draws economi gofal iechyd y Deyrnas Unedig

Mr. Simon Elwood-Thompson - Prif Swyddog Technoleg cronfa ddata SAIL ac ADRC Wales:  Llwyfan e-Ymchwil Diogel y Deyrnas Unedig (UKSeRP) - mae pob data yr un fath ond yn wahanol

Mr. Richard Rawcliffe - Is-Lywydd a Rheolwr Cyffredinol, Dell EMC Sector Cyhoeddus y Deyrnas Unedig: Dell EMC Technologies, Datrysiadau ar gyfer Gofal Iechyd a Gwyddorau Bywyd

Yr Athro Martyn Guest - Cyfarwyddwr Technegol Uwchgyfrifiadura Cymru: Cyflwyno Seilwaith a Chefnogaeth ar gyfer Cyfrifiadura Ymchwil

Gweld Gweithdy meddygaeth ar systemau ar Google Maps
Cardiff University Brain Research Imaging Centre (CUBRIC), Maindy Road, CF24 4HQ Cardiff
Cardiff University Brain Research Imaging Centre
Heol Maendy
Caerdydd
CF24 4HQ

Rhannwch y digwyddiad hwn