Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiad Panel Arloesi Gwyddor Gymdeithasol

Dydd Iau, 30 Mehefin 2022
Calendar 10:30-14:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

-

Ymunwch â’r sgwrs ar sut i annog a meithrin arloesedd o fewn y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd a thu hwnt.

Deëllir arloesedd yn aml o ran dyfeisiadau a thechnoleg, ac felly mae’n bennaf yn weithgaredd sy'n cael ei gynnal o fewn STEM. Ond mae arloesedd yn ehangach na hynny ac yn rhywbeth y mae Gwyddonwyr Cymdeithasol yn ei wneud ar draws Prifysgol Caerdydd. Gall hyn fod ar ffurf arloesedd ym maes llunio polisïau cyhoeddus, arloesedd sefydliadol, ac entrepreneuriaeth gymdeithasol; mae'n mynd y tu hwnt i gyd-destun cynhyrchu incwm sy'n deillio o ddyfeisiadau a thechnolegau newydd.
Gall ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol gyfoethogi a llywio cymdeithas i greu’r cyd-destun lle gall datblygiadau polisi a thechnolegol ffynnu; Weithiau, bydd dealltwriaeth gwyddonwyr cymdeithasol o'r ffactorau diwylliannol, y mathau o berthynas sefydliadol a'r strwythurau grym yn cyfrannu at greu rhywbeth sy'n greadigol neu sy'n ddyfeisgar, ac oherwydd hyn, bydd arloesi aeddfed go iawn yn gallu digwydd.
Yn y gyfres gyntaf yn YR HAF ARLOESEDD a gynhelir Mehefin-Gorffennaf 2022 rydym am i bobl ymuno yn y drafodaeth ar sut mae arloesedd y tu hwnt i STEM yn bod. Bydd hyn yn cael ei hwyluso gan banel o aelodau o staff gwasanaethau proffesiynol, academyddion a phartneriaid allanol o bob rhan o’r Brifysgol.

Yr Athro Gill Bristow sy’n Athro mewn Daearyddiaeth Economaidd ar hyn o bryd a Phennaeth yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio bydd cadeirydd y digwyddiad ac yn ei gynnal. Mae Gill yn ymchwilydd ymgysylltiol ac yn gweithio’n agos gyda phartneriaid ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd ac yng Nghymru i gefnogi datblygiad economaidd. Mae Gill yn aelod o Gomisiwn UK2070 sy’n eiriol dros ragor o gyfiawnder gofodol yn y DU, ac mae’n aelod o Fforwm Cynhyrchiant Cymru. Mae Gill hefyd yn aelod o Bwyllgor Cynghori ar Dystiolaeth Cyfoeth Naturiol Cymru.
Mae’r panelwyr yn cynnwys:
Nadine Payne (Rheolwr Prosiectau a Phartneriaethau Strategol), Chris Taylor (Cyfarwyddwr Academaidd, Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd - SPARK, yr Athro John Harrington (Cyfarwyddwr Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru ac Athro Cyfraith Iechyd Byd-eang yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd) a Paul Harrod (Prif Swyddog Gweithredol Evidence to Impact ac Entrepreneur Cymdeithasol profiadol)

Gweld Digwyddiad Panel Arloesi Gwyddor Gymdeithasol ar Google Maps
Executive Education Suite
Education Suite
Main Hospital Building
University Hospital of Wales
Caerdydd
CF14 4XN

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Executive Education