Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Roedd y Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data ar agor rhwng 2015 a 2021. Mae'r dudalen hon yn dangos gwaith y sefydliad yn y gorffennol. Nid yw'n cael ei monitro na'i diweddaru.

Trwy ein hymchwil, rydym yn mynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu sectorau allweddol wrth iddynt weithio gyda setiau data enfawr a data chynyddol gymhleth.

Wrth i ddiwydiannau gynhyrchu meintiau anferthol o ddata, mae mwy o angen am ymagweddau newydd er mwyn rheoli, storio, cywasgu, dadansoddi a dosbarthu’r wybodaeth hon.

Trwy natur draws-ddisgyblaethol ein hymchwil, mae'r Sefydliad yn cymryd rhan mewn prosiectau sy'n amrywio o heriau cyfrifiadurol i weithredu cymwysiadau byd go iawn gan ddefnyddio Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC), Deallusrwydd Artiffisial (AI) a modelu mathemategol uwch.

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar sut mae data mawr yn effeithio ac yn cyflwyno heriau mewn tri maes allweddol ac yn cael ei hybu ymhellach gan Grwpiau Diddordeb Arbennig y sefydliad.

Computational social science

As humans increase their use of technology, so does so does the size of their digital footprint providing us with a unique perspective on social and human behaviour.

Biological and life sciences

The medical and life sciences provide huge data sets which are ideal for researching for a variety of uses and applications.

Computational science and engineering

Our research can be applied to numerous applications in the fields of physics, astronomy and engineering.

Grwpiau Diddordeb Arbennig

Special interest groups, SIGs are supporting the DIRI in the pursuit of handling and manipulating complex and big data for optimum research and investigatory excellence.

Cyhoeddiadau

Rhagor o wybodaeth am waith ein hymchwilwyr cyswllt.

Prosiectau sbarduno

We fund a diverse range of seedcorn projects to strengthen cross college relationships and international collaboration.