Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddor Data ar gyfer Plismona, Diogelwch a Diogelwch Cyhoeddus

Dydd Gwener, 27 Mawrth 2020
Calendar 09:30-16:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Bydd y gweithdy hwn yn cynnwys sgyrsiau a gyflwynir gan ymchwilwyr ac ymarferwyr o’r sector cyhoeddus a’r sector preifat fel ei gilydd. Mae’r pwyslais ar ddefnyddio dulliau meintiol yng nghyd-destun plismona, diogelwch a diogelwch cyhoeddus. Bydd panel ar y pwnc “Beth mae Al yn gallu ei wneud ac yn methu ei wneud (eto!)” yn cloi’r digwyddiad.

Ariennir y digwyddiad gan Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data drwy gronfa sbarduno Arloesedd Data URI 2019/20. Gwerthfawrogir yr holl gefnogaeth yn fawr.


Dyma’r amserlen arfaethedig ar gyfer y gweithdy:

Gweld Gwyddor Data ar gyfer Plismona, Diogelwch a Diogelwch Cyhoeddus ar Google Maps
Turing suite
Queen's Buildings - South Building
5 The Parade
Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 3AA

Rhannwch y digwyddiad hwn