Ewch i’r prif gynnwys

RSS De Cymru: Arddangosfa Canolfan ar gyfer Treialon Ymchwil

Dydd Iau, 16 Ionawr 2020
Calendar 14:00-16:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Modern University building

Y Ganolfan ar gyfer Treialon Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw’r grŵp mwyaf o staff treialon clinigol academaidd yng Nghymru. Rydym yn mynd i'r afael â’r clefydau mawr, a phryderon iechyd ein cyfnod ni, gan gynnwys ymwrthedd cynyddol i wrthfiotigau, diagnosis canser cynnar a sut i gael gwared ar anghydraddoldebau iechyd.

Rydym yn cyflawni hyn drwy ffurfio partneriaethau strategol gydag ymchwilwyr, profiadol a newydd, a thrwy adeiladu cysylltiadau parhaus gyda'r cyhoedd, y mae eu cyfranogiad yn hanfodol ar gyfer llwyddiant ein hastudiaethau.

Mae'r Ganolfan ar gyfer Treialon Ymchwil yn uned treialon clinigol cofrestredig Cydweithredfa Ymchwil Clinigol y DU (UKCRC). Mae'r Ganolfan yn gartref i ymchwilwyr, rheolwyr treialon, arbenigwyr systemau cyfrifiadur, rheolwyr data, gweinyddwyr, rheolwyr sicrwydd ansawdd ac ystadegwyr.

Mae’r digwyddiad hwn, a gynhelir gan Grŵp Lleol RSS De Cymru, yn cynnwys pedwar cyflwyniad ar amrywiaeth o bynciau sy’n berthnasol i ystadegwyr, sy’n cyfleu ehangder y gwaith ymchwil gwahanol a wneir o fewn uned treialon clinigol fel y Ganolfan Treialon Ymchwil. Bydd cyfle i rwydweithio rhwng ac ar ôl y cyflwyniadau, a darperir lluniaeth ysgafn.

Siaradwyr:

Dr Rebecca Playle

Teitl: Dylunio astudiaethau cyfnod cynnar ar gyfer meta-ddadansoddiad (MA) o ddata cleifion unigol (IPD)

Mandy Lau

Teitl: Profion seicometrig ar gyfer dilysu sut y caiff symptomau canser eu hadnabod

Dr Charlotte Wilhelm-Benartzi

Teitl: Biofarcwyr a Benthyg Croth mewn dyluniadau newydd o dreialon clinigol

Yr Athro Adrian Mander

Teitl: Protocolau Meistr a Threialon Platfform mewn Diabetes Math 1

Gweld RSS De Cymru: Arddangosfa Canolfan ar gyfer Treialon Ymchwil ar Google Maps
Lecture Theatre 0.07
Hadyn Ellis Building
Heol Maendy
Caerdydd
CF24 4HQ

Rhannwch y digwyddiad hwn