Ewch i’r prif gynnwys

Ddiwrnod Mathamateg Ddiwydiannol

Dydd Iau, 30 Tachwedd 2023
Calendar 09:30-13:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Mae'n bleser gennym eich gwahodd i Ddiwrnod Mathamateg Ddiwydiannol, 9.30am-1.30pm ar 30 Tachwedd 2023 yn adeilad Sbarc/Spark, calon campws arloesi Prifysgol Caerdydd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am yr ymchwil effeithiol sy'n digwydd yn yr Ysgol Mathemateg a rhwydweithio ag academyddion, myfyrwyr a chwmnïau, yna cofrestrwch drwy ddefnyddio dolen Eventbrite. Bydd cofrestru ar agor tan 23 Tachwedd. Ein nod yw cael tua 100 o gyfranogwyr o'r byd academaidd a diwydiant. Gellir gweld rhaglen lawn y digwyddiad isod.

Dywedwch wrthym os ydych chi eisiau cyfieithydd Cymraeg.

9:30–10:00

Cofrestru a ll uniaeth

10:00–10:20

Croeso a chyflwyniad

  • Dr Jonathan Thompson, Pennaeth yr Ysgol
  • Dr Katerina Kaouri, Cyfarwyddwr Effaith ac Ymgysylltu

10:20–11:20

Enghreifftiau o gydweithio llwyddiannus gyda'r Ysgol Mathemateg

  • Dr Isabela Spernaes, Pennaeth Modelu Mathemategol, ABCi, Gwelliant Parhaus Aneurin Bevan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Trawsnewid gwasanaethau gofal iechyd gyda modelu mathemategol

  • Kevin Parry, Prif Swyddog Data, Dŵr Cymru Welsh Water

Dŵr Cymru Welsh Water ac Ysgol Fathemateg Prifysgol Caerdydd

  • Dr Yuri Staraselski, Prif Swyddog Technegol, Crimtan

Modelu Ystadegol ar gyfer Gwella Effeithlonrwydd Hysbysebu Ar-lein:  Astudiaeth achos o gydweithio defnyddiol.

  • Trafodaeth banel a sesiwn Holi ac Ateb. Cymedrolwyd gan yr Athro Paul Harper

11:20–11:40

Lluniaeth a rhwydweithio

11:40–12:20

Ymchwil mathemateg gymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd

  • Yr Athro Tim Phillips, Pennaeth y grŵp Mathemateg Gymhwysol a Chyfrifiadurol
  • Yr Athro Maggie Chen, Pennaeth y grŵp Mathemateg Ariannol
  • Yr Athro Jon Gillard, Pennaeth y Grŵp Ystadegau

Cadeirydd: Yr Athro Owen Jones

12:20–12:30

Sgyrsiau mellt ar ymchwil effeithiol

  • Yr Athro Rhyd Lewis, yr Athro Owen Jones, Dr Geraint Palmer a Dr Katerina Kaouri

12:30–13:30

Cinio, rhwydweithio ac arddangosfa o bosteri

Gweld Ddiwrnod Mathamateg Ddiwydiannol ar Google Maps
Ground Floor
sbarc|spark
Heol Maendy
Cathays
Caerdydd
CF24 4HQ

Rhannwch y digwyddiad hwn