Ewch i’r prif gynnwys

Profion Hyfedredd Tsieinëeg

Mae Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) yn arholiad safonol rhyngwladol sy'n asesu galluoedd pobl nad ydynt yn siaradwyr Tsieinëeg brodorol i ddefnyddio'r iaith Tsieinëeg Mandarin yn eu bywydau dyddiol, academaidd a phroffesiynol.

Mae Sefydliad Confucius Caerdydd yn ganolfan brofi gymeradwy ar gyfer HSK, a elwir hefyd yn Brofion Hyfedredd Tsieinëeg.

Mae'r HSK yn cynnwys chwe lefel, o HSK 1 (dechreuwr) i HSK 6 (uwch).

Writing TestVocabularySpeaking Test
HSK (Lefel VI)Dros 5,000HSKK (Lefel Uwch)
HSK (Lefel V)2500HSKK (Lefel Uwch)
HSK (Lefel IV)1200HSKK (Lefel Canolradd)
HSK (Lefel III)600HSKK (Lefel Canolradd)
HSK (Lefel II)300HSKK (Lefel Dysgwr)
HSK (Lefel I)150HSKK (Lefel Dysgwr)

Caiff y prawf HSK nesaf yn 2020 ei gynnal ym mis Gorffennaf. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru, dyddiadau'r profion, a ffioedd, ewch i'n tudalen Cymwysterau Iaith Rhyngwladol ar dudalen yr Ysgol Ieithoedd Modern. I gael gwybodaeth gyffredinol ewch i'r wefan Profion Tsieinëeg, neu wefan Hanban.

Os oes gennych ymholiad mwy penodol, cysylltwch â ni.

Prawf Tsieinëeg i Bobl Ifanc (YCT)

Mae'r Prawf Tsieinëeg i Bobl Ifanc wedi'i ddylunio'n benodol i asesu gallu myfyrwyr tramor i ddefnyddio Tsieinëeg o ddydd i ddydd ac yn eu bywydau academaidd. Mae'n cynnwys prawf ysgrifenedig a phrawf llafar, sydd ar wahân i'w gilydd. Mae'r prawf ysgrifennu wedi'i rannu'n bedair lefel, ac mae gan y prawf llafar ddwy lefel.

Caiff y prawf YCT nesaf yn 2020 ei gynnal ym mis Gorffennaf. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru, dyddiadau'r profion, a chostau.

Sefydliad Confucius Caerdydd

Ymholiadau cyffredinol