Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydyn ni wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn rhan o’n holl arferion a gweithgareddau.

Ein nod yw sicrhau diwylliant cynhwysol a chroesawgar sy’n rhoi cyfle cyfartal i staff a myfyrwyr o bob oed, ethnigrwydd, anabledd, strwythur teuluol, rhywedd, cenedl, cyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd neu gred arall a chefndir economaidd-gymdeithasol.

Athena SWAN

Dyfarnwyd Gwobr Efydd Athena SWAN i ni ym mis Hydref 2018, ac rydyn ni’n ymdrechu i sicrhau cydraddoldeb rhywiol. Rydyn ni wedi ymrwymo i ystod o gamau gweithredu i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol yn ein Hysgol.

Cais Gwobr Arian Athena Swan yr Ysgol Cyfrifiadureg

Athena Swan Silver Award application