Ewch i’r prif gynnwys

Ehangu cyfranogiad ac allgymorth cymunedol


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg

Yma yn nhîm allgymorth Prifysgol Caerdydd rydyn ni’n credu y dylai addysg fod ar gael i bawb ac mae ein tîm yn canolbwyntio ar y rheiny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch neu sydd wedi bod o dan anfantais addysgol neu y tarfwyd ar eu haddysg.

Rydyn ni’n cynnig ystod eang o raglenni a digwyddiadau allgymorth a luniwyd yn ofalus i ddileu’r rhwystrau rhag cymryd rhan mewn addysg uwch ac i’ch cefnogi yn ystod eich taith addysgol. Rydyn ni yma i gefnogi eich taith i'r brifysgol. Ein rôl yw hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant drwy gynorthwyo myfyrwyr o grwpiau penodol i fynd i’r brifysgol yn ogystal â pharatoi amdani.  Rydyn ni’n cydnabod y manteision sy'n deillio o gymuned o fyfyrwyr sy’n ddawnus ac yn amrywiol ei natur.

Rydyn ni’n gweithio gyda myfyrwyr:

 • o gefndiroedd incwm isel
 • sydd y cyntaf yn y teulu i fynd i brifysgol
 • sydd â phrofiad o ofal
 • sy’n ofalwyr
 • sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu teuluoedd
 • sy’n geiswyr lloches a’n ffoaduriaid
 • o gefndiroedd du ac ethnig heb gynrychiolaeth ddigonol
 • LHDT+
 • sy'n rhieni
 • sy’n fyfyrwyr aeddfed.

Gallwn ni roi gwybodaeth, cyngor a chanllawiau ichi ar gyfer eich cais i'r brifysgol, yn ogystal ag awgrymiadau er mwyn eich helpu i baratoi ar gyfer y brifysgol. Mynnwch gip ar yn ein tudalennau i weld pa brosiectau y gallwch chi gymryd rhan ynddyn nhw:

https://cardiffoutreach.education/en/

https://www.cardiff.ac.uk/about/our-profile/who-we-are/widening-participation

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Widening Participation and Outreach sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn outreach@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Please email the Widening Participation and Outreach team for more information.


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickTeuluoedd
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Themâu cwricwlwm

 • TickAllgyrsiol

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickDigwyddiad
 • TickMentora
 • TickAdnodd ar-lein
 • TickProfiad preswyl
 • TickSioe deithiol
 • TickCefnogaeth gan fyfyriwr y Brifysgol
 • TickCyflwyniad neu ddarlith
 • TickGweithdy

Diben

 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickDatblygiad proffesiynol (DPP) i athrawon
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol
 • Tickundefined

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • Cardiff Metropolitan University
 • First Campus
 • The Sutton Trust
 • Welsh Government