Ewch i’r prif gynnwys

Iechyd Rhywiol


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr

Cyflwyniad rhyngweithiol ar-lein sy'n rhoi trosolwg o iechyd rhywiol.

Mae'r cyflwyniad yn canolbwyntio ar yr amcanion dysgu canlynol:

 • deall y cylchred mislifol a sut mae'r system endocrinaidd yn ei reoleiddio
 • gwerthfawrogi'r newidiadau a welir yn gorfforol ac yn seicolegol yn ystod cylchred mislifol
 • adolygu mathau o heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a'u heffeithiau
 • archwilio mathau o ddulliau atal cenhedlu a'r manteision/anfanteision.

Ceir dogfen drosolwg hefyd a nodiadau canllaw ar gyfer athrawon.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn medicengagement@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle


Nid oes angen cadw lle ymlaen llaw.

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickIechyd a lles

Math o weithgaredd

 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn