Ewch i’r prif gynnwys

Iechyd Meddwl


  • CalendarAr gael ar gais
  • Clock outlineHyd at 2 awr

Cyflwyniad rhyngweithiol sy’n edrych ar Iechyd Meddwl.

Rhennir y cyflwyniad yn bedair rhan, sy'n cynnwys:

  • beth yw iechyd meddwl?
  • pam mae iechyd meddwl yn bwysig?
  • sut mae'n gweithio?
  • sut rydyn ni'n ymdopi â'n hemosiynau?

Mae cwis ar ddiwedd y cyflwyniad yn ogystal â thystysgrif gwblhau i'w lawrlwytho.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn medicengagement@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle


Nid oes angen cadw lle ymlaen llaw.

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

  • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

  • TickIechyd a lles

Math o weithgaredd

  • TickAdnodd ar-lein

Diben

  • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn