Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Cerddoriaeth

Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol ac ysgogol ar gyfer ysgolheictod cerddorol, cyfansoddi a pherfformiad.

Cyrsiau

Rydym ni’n cynnig rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig fydd yn eich galluogi i’ch herio eich hun yn academaidd ac yn gerddorol.

Eglura Dr Dan Bickerton pam fod yr Ysgol Cerddoriaeth yn lle mor wych i astudio ynddo.
Students smiling

Myfyrwyr rhyngwladol

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cwr o'r byd i ymuno â'n cymuned rhyngwladol llewyrchus.

Violin in orchestra

Perfformio

Un o nodweddion deniadol astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yw cyfoeth ac amrywiaeth y cyfleoedd perfformio.

Students laughing

Bywyd myfyrwyr

Mae Caerdydd yn lleoliad da i astudio cerddoriaeth. Mae diwylliant celfydd cyfoethog y ddinas yn cyfuno â thraddodiadau cerddorol cryf gyda thueddiadau cyfoes.


Right quote

Roedd y flwyddyn a dreuliais yng Nghaerdydd yn un o gyfnodau pwysicaf fy mywyd o ran fy natblygiad academaidd. Roedd arweinwyr y cyrsiau a’r darlithwyr yn eithriadol o gefnogol i’m datblygiad personol fel myfyriwr, ac yn fodlon iawn rhoi cyngor ynglŷn ag amrywiaeth o aseiniadau. Roedden nhw’n hael iawn gyda’u hamser a’u hymdrechion i ateb y nifer FAWR o gwestiynau a ofynnais. Cefais brofiad gwirioneddol wych yng Nghaerdydd – rwy’n ei hargymell yn fawr.

Emily Masincup (MA Cerddoriaeth)

Newyddion

Image of

Recordiad Newydd yn Cyrraedd y Siartiau

22 Ebrill 2024

Mase Scenes from Childhood, cryno-ddisg newydd o gerddoriaeth piano wedi’i gyfansoddi gan Dr Pedro Faria Gomes, ac wedi’i berfformio gan yr Athro Kenneth Hamilton, wedi cyrraedd rif 17 yn Siartiau Clasurol Arbenigol y DU a Rhif 13 yn Siart Gerddoriaeth Presto ym mis Chwefror.

Yr Ysgol Cerddoriaeth yn cyflwyno ei chyfres o gyngherddau sydd ar y gweill.