Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau Cemeg BSc

Mae'r rhaglenni BSc yn cynnig arolwg eang o Gemeg sy'n addas i'r rheiny sydd eisiau datblygu eu gyrfaoedd yn y pwnc neu ddisgyblaethau perthynol.

Mae hefyd yn addas ar gyfer y rhai sy'n dymuno defnyddio'r fframwaith gwybodaeth a'r sgiliau a geir mewn cyd-destun ehangach, fel mewn busnes neu mewn gweinyddiaeth.

Cyrsiau BSc sydd ar gael

Cemeg

Mae'r rhaglen Gemeg BSc yn gwrs tair blynedd, yn cynnwys hanfodion y pwnc sy'n caniatáu astudiaeth pellach, ymchwil neu gyflogaeth.

Cemeg (BSc) manylion cwrs (Côd UCAS: F100 - cyfrwng Saesneg yn unig)

Cemeg gyda phrofiad diwydiannol

Mae'r BSc mewn Cemeg gyda phrofiad diwydiannol yn gwrs pedair blynedd, sy'n cynnwys yr un deunydd academaidd â'r BSc mewn Cemeg. Ond mae hefyd yn cynnwys blwyddyn ychwanegol mewn diwydiant i roi profiad gwaith ar leoliad.

Manylion cwrs Cemeg gyda phrofiad diwydiannol (Côd UCAS: F101 - cyfrwng Saesneg yn unig)

Cemeg gyda blwyddyn ragarweiniol

Mae'r cynllun yn gwrs bedair blynedd sy'n cynnwys blwyddyn ragarweiniol ar gefndir sylfaenol Cemeg. Ar ôl cwblhau'r flwyddyn ragarweiniol yn llwyddiannus, gall myfyrwyr symud ymlaen i astudio gradd BSc mewn Cemeg. Mae'r cwrs hwn yn addas i'r rhai nad ydynt yn gymwys i gofrestru'n uniongyrchol ar y rhaglen BSc.

Manylion cwrs Cemeg gyda blwyddyn ragarweiniol (BSc) (Côd UCAS: F105 - cyfrwng Saesneg yn unig)