Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau cemeg MChem

Mae cyrsiau ar lefel Meistr (MChem) yn parhau am bedair blynedd ac yn ffocysu mewn mwy o fanylder ar ardaloedd penodol fydd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth i lefel uwch na'r BSc.

Mae yna fwy o bwyslais ar ddadansoddiad, synthesis a datrys problemau a chyfleoedd sylweddol i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy a phroffesiynol sydd eu hangen ar gyfer gweithio hunan-gynhaliol fel Fferyllydd proffesiynol.