Ewch i’r prif gynnwys

Labordai ysgogi'r ymennydd

Gwyliwch fideo am ein labordai ysgogi'r ymennydd a phrofion gwybyddol.

Rydym yn rhedeg pedwar labordy ymroddedig i dechnoleg ysgogi ymennydd diweddaraf.

Mae ysgogi yn nwfn yr ymennydd yn set o ddulliau a ddefnyddir mewn ymchwil ac ymarfer clinigol i ysgogi niwronau yn yr ymennydd. Mae’r technegau hyn wedi cael eu defnyddio i drin amrywiaeth o gyflyrau gan gynnwys clefyd Parkinson, iselder ac epilepsi.

Ysgogiad trydanol trawsgreuanol

Mae ein cyfleusterau ysgogiad trydanol trawsgreuanol (tES) yn cynnwys tES sy'n gydnaws â MR, tES amlsianel a galluoedd cynhyrchu tonffurf sy'n caniatáu protocolau tES newydd gael eu treialu a'u rhoi ar waith. Rydym yn defnyddio tES mewn amrywiaeth o leoliadau sylfaenol a chymhwysol, gan gynnwys astudiaethau synhwyraidd-weithredol, niwroffisioleg, canfyddiad a rheolaeth wybyddol.

Rydym hefyd wedi sefydlu meincnodau methodolegol a phrotocolau safonol ar gyfer sicrhau ceisiadau diogel a atgynyrchadwy o tES.

Symbyliad magnetig trawsgreuanol

Mae cyfleusterau symbyliad magnetig trawsgreuanol (TMS) yn cynnwys nifer o systemau ar gyfer protocolau patrymog ac ailadroddus all-lein (gan gynnwys symbyliad byrstio theta), ysgogiad pwls mewn parau i fesur GABAergic a glwtamatergic niwroffisioleg a thechnoleg arbenigol ar gyfer MRI TMS ac 3T cydamserol.

Man holding a tracking device to a woman's head.

Rydym wedi bod ar flaen y gad o ran gwelliannau methodolegol TMS ac TMS-MRI, gan gynnwys shim goddefol sydd bron yn dileu un o brif ffynonellau ymyrraeth rhwng y technegau.

Yn ogystal â thechnoleg ysgogi yn nwfn yr ymennydd, mae ein labordai yn meddu ar systemau niwromordwyo diweddaraf i ganiatáu targedu TMS i ranbarthau corticaidd penodol wedi eu lleoli o fewn sganiau MRI unigol.

Cyfleusterau ychwanegol

Mae cyfleusterau ychwanegol yn cynnwys tracio llygaid, electromyograffeg (EMG) a systemau ar gyfer cyflwyno ysgogiadau gweledol, clywedol a chorfforol-synhwyraidd.