Ewch i’r prif gynnwys

Labordai electroenceffalograffi

Gwyliwch fideo am electroenceffalograffi

Mae electroenceffalograffi (EEG) yn dechneg anymwthiol sy'n cofnodi gweithgaredd trydanol a gynhyrchir gan yr ymennydd trwy synwyryddion ar groen y pen.

Gall EEG ein helpu i ddeall y prosesau sy'n gysylltiedig â gwahanol dasgau gwybyddol megis cofio, gwneud penderfyniadau, talu sylw a darllen.

Gellir ei ddefnyddio hefyd i edrych ar weithgaredd yr ymennydd pan fydd person yn cysgu. Darganfod mwy am y gwaith sy'n digwydd yn y labordy cwsg.

Tri labordy ac offer dadansoddi data

Woman attaching an EEG cap and electrodes to a male study participant's head
An EEG cap and electrodes are attached to a participant's scalp before testing.

Rydym yn gartref i dri labordy EEG penodol a all fesur hyd at 128 o sianeli. Mae dau o'r systemau hyn yn dod o BioSemi ac y trydydd gan Brain Products. Rydym yn defnyddio setiau electrod gweithredol a goddefol; mae gan y cyntaf amser sefydlu cyflymach a all fod yn ddefnyddiol wrth brofi rhai poblogaethau.

Mae’r labordai wedi'u harfogi'n llawn gyda meddalwedd i gyflwyno ysgogiadau gweledol a chlywedol ffyddlondeb uchel i gyfranogwyr ac ystod gynhwysfawr o adnoddau sydd ar gael ar gyfer y dadansoddiad o'r data. Mae systemau EEG ategol ar gael hefyd mewn delweddu atseiniol magnetig (MRI) ac ystafelloedd magnetoenceffalograffi (MEG) i ganiatáu delweddu aml-foddol.

Darganfod mwy am ein hoffer EEG.

Mannau paratoi penodol

Yn ychwanegol at y labordai, mae gennym hefyd ardal bwrpasol ar gyfer paratoi cyfranogwyr ar gyfer EEG, ynghyd â chyfleusterau golchi gwallt i ddileu'r gel electrod ar ôl sesiwn arbrofol.