Ewch i’r prif gynnwys

MRes

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein rhaglenni Meistr Ymchwil (MRes) yn ceisio datblygu eich sgiliau ymchwil ymhellach ac, ar ôl ei gwneud, bydd gennych gymhwyster ôl-raddedig gwerthfawr.

MRes mewn Biowyddorau

Student in laboratory

Drwy’r rhaglen flwyddyn hon, byddwch yn cael y profiad ac yn dysgu’r sgiliau a’r technegau sydd eu hangen i ddod yn ymchwilydd mwy cymwys a chyflogadwy. Mae'n bosibl y byddwch hyd yn oed yn cael y cyfle i ymgymryd â phrosiect ymchwil yn labordy gwyddonydd rhyngwladol enwog yn Ysgol y Biowyddorau, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl neu’r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan unigolion â phrofiad masnachol perthnasol nad ydynt am fynd ymhellach na Cham 1 ar y rhaglen (Tystysgrif Ôl-raddedig).

Gofynnwch am fanylion llawn y rhaglen MRes mewn Biowyddorau, gan gynnwys gwybodaeth am ei strwythur, cyllid a’r gofynion mynediad.

Rhagolygon gyrfa

Mae llawer o'n graddedigion MRes yn sicrhau swyddi gwych mewn sefydliadau fel technegwyr labordy, athrawon, ymgynghorwyr, cadwraethwyr natur a thechnegwyr ymchwil.

Mae ein rhaglen MRes hefyd yn ddelfrydol os ydych yn ystyried astudio ar gyfer PhD ond am gael rhagor o wybodaeth am waith ymchwil yn gyntaf. Mae tua 55-65% o'n myfyrwyr MRes yn mynd ymlaen i astudio ar gyfer PhD.