Ewch i’r prif gynnwys

Portffolio Dulliau Cyfrifiadurol ym maes Pensaernïaeth

Enghreifftiau o waith myfyrwyr MSc Dulliau Cyfrifiadurol ym maes Pensaernïaeth

Bydd ein dull amlddisgyblaethol yn addysgu gwybodaeth a sgiliau i fyfyrwyr a fydd yn eu galluogi i nodi dulliau cyfrifiadurol arloesol i'w defnyddio yn y diwydiannau creadigol a dylunio. Mae gennym ddiddordeb mewn nodi ffurfiau drwy ddefnyddio dulliau paramedrig a chynhyrchiol, paratoi gwybodaeth ddigidol a fydd yn destun dadansoddiad trylwyr pellach a gwneud rhesymeg saernïo digidol yn rhan o gamau cynnar y broses ddylunio.