Rydym ni'n symud y frwydr yn erbyn clefyd Alzheimer yn ei blaen, yn gweithio gyda NASA i archwilio'r gofod, yn ymchwilio i systemau rhybudd cynnar ar gyfer tsunami, ac yn ffurfio'r cymdeithasau rydym ni'n byw ynddyn nhw. Gyda'i gilydd mae ein hymchwilwyr yn helpu i greu byd cryfach, iachach a mwy cynaliadwy.

Effaith ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i’r afael â heriau pwysig sy’n wynebu ein cymdeithas, yr economi a’n hamgylchedd.

Defnyddio ein harbenigedd

Rydym ni’n gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau a sefydliadau. Dysgwch sut gall ein hymchwil eich helpu chi.

Defnyddio cyfleusterau ymchwil

Mae ein cyfleusterau ymchwil, sydd gyda’r gorau drwy’r byd, ar gael i fusnesau a sefydliadau eu llogi.

Cynorthwyo ymchwilwyr

Rydym yn sichrau bod ein hymchwilwyr yn mwynhau gyrfa foddhaus trwy ein rhaglenni datblygu, ein hadnoddau blaengar a'n gwasanaethau cefnogol ymroddedig.

Integrity and ethics

We ensure our research is of the highest quality and ethical standards through our governance framework.

Ein huchelgais

Rydym ni’n sicrhau bod effaith fyd-eang i’n hymchwil drwy fynd i’r afael â heriau mawr ein hoes.

Sefydliadau Ymchwil

Mae ein Sefydliadau Ymchwil yn dod â thalentau academaidd at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwysigrwydd byd-eang.

Pori drwy’n cyhoeddiadau

Edrychwch drwy ein cyhoeddiadau academaidd i ganfod erthyglau, llyfrau, adroddiadau a phapurau sydd wedi’u hysgrifennu gan arbenigwyr yn eu maes.