Yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn clefyd Alzheimer, yn gweithio gyda NASA i archwilio'r gofod a siapio'r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi; mae ein hymchwilwyr yn gwneud gwir wahaniaeth. Rydym yn dod yn ail yn genedlaethol ar gyfer effaith ein gwaith ymchwil ac ymhlith y pum prifysgol gorau yn y DU ar gyfer rhagoriaeth ymchwil.

Effaith ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Sefydliadau Ymchwil

Mae ein Sefydliadau Ymchwil yn dod â thalentau academaidd at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwysigrwydd byd-eang.

Cynorthwyo ymchwilwyr

Rydym yn sichrau bod ein hymchwilwyr yn mwynhau gyrfa foddhaus trwy ein rhaglenni datblygu, ein hadnoddau blaengar a'n gwasanaethau cefnogol ymroddedig.

Uniondeb a Moeseg

Rydym yn sicrhau bod ein gwaith ymchwil o'r ansawdd a'r safonau moesegol uchaf drwy ein fframwaith lywodraethu.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Fe wnaethon ni gyflwyno 27 uned o asesiadau i Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 sy’n dangos ystod eang o arbenigedd ymchwil.

Gweithio gyda ni

Rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau o bob maint ac o bob sector. Dysgwch sut gall ein hymchwil eich helpu chi trwy ymgynghoriaeth, trwyddedu a throsglwyddo technoleg, ymchwil cydweithredol a mwy.

Pori drwy’n cyhoeddiadau

Edrychwch drwy ein cyhoeddiadau academaidd i ganfod erthyglau, llyfrau, adroddiadau a phapurau sydd wedi’u hysgrifennu gan arbenigwyr yn eu maes.


Ein huchelgais

Rydym ni’n sicrhau bod effaith fyd-eang i’n hymchwil drwy fynd i’r afael â heriau mawr ein hoes.