Rydym ni'n symud y frwydr yn erbyn clefyd Alzheimer yn ei blaen, yn gweithio gyda NASA i archwilio'r gofod, yn ymchwilio i systemau rhybudd cynnar ar gyfer tsunami, ac yn ffurfio'r cymdeithasau rydym ni'n byw ynddyn nhw. Gyda'i gilydd mae ein hymchwilwyr yn helpu i greu byd cryfach, iachach a mwy cynaliadwy.

Defnyddio ein harbenigedd

Rydym ni’n gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau a sefydliadau. Dysgwch sut gall ein hymchwil eich helpu chi.

Mynediad i gyfleusterau ymchwil

Mae ein cyfleusterau ymchwil, sydd gyda’r gorau drwy’r byd, ar gael i fusnesau a sefydliadau eu llogi.

Cynorthwyo ymchwilwyr

Rydym yn sichrau bod ein hymchwilwyr yn mwynhau gyrfa foddhaus trwy ein rhaglenni datblygu, ein hadnoddau blaengar a'n gwasanaethau cefnogol ymroddedig.

Uniondeb a Moeseg

Rydym yn sicrhau bod ein gwaith ymchwil o'r ansawdd a'r safonau moesegol uchaf drwy ein fframwaith lywodraethu.

Cardiff University has leapt to 5th in the Research Excellence Framework (REF) based on the quality of our research, a meteoric rise that confirms our place as a world-leading university.

We have risen 17 places on the quality measure, making us the fastest rising amongst the leading research universities of the Russell Group, climbing from 22nd in 2008.

For the first time the funding councils have sought to measure the impact of our research, and again the University has performed outstandingly on this indicator, ranked 2nd in the UK.

An impressive 87% of our research was assessed as world-leading or internationally excellent.

Highlights

Some of the highlights of our performance include:

  • Civil and Construction Engineering - ranked 1st in the UK on quality, 97% of the research submitted was classed as being of a world-leading or internationally excellent quality. Its world-leading research received a 100% measure in terms of impact.
  • Psychology, Psychiatry and Neuroscience - ranked 2nd in the UK on quality, 92% of the research submitted was classed as being of a world-leading or internationally excellent quality. Its world-leading research received a 90% measure in terms of impact.
  • Communication, Cultural and Media Studies, Library and Information Management - ranked 2nd in the UK on quality, 89% of the research submitted was classed as being of a world-leading or internationally excellent quality. Its world-leading research received a 100% measure in terms of impact.
  • Sociology - ranked 3rd in the UK, 80% of the research submitted was deemed 'outstanding' for its impact in terms of its reach and significance.
  • Education - ranked joint 5th in the UK, 100% of the research environment was rated as conducive to producing research of world-leading quality in terms of its vitality and sustainability.
  • Allied Health Professions, Dentistry, Nursing and Pharmacy - ranked joint 4th in the UK on quality, 94% of the research submitted was classed as being of a world-leading or internationally excellent quality. Its world-leading research received a 90% measure in terms of impact.
  • Modern Languages and Linguistics - ranked 1st in the UK on impact, 84% of the research submitted was classed as being of a world-leading or internationally excellent quality. Its world-leading research received a 100% measure in terms of impact.

Explore our submissions

Postgraduate research

Units of Assessment

We have submitted to 27 of the 36 Units of Assessment, reflecting our innovative and interdisciplinary research.

Hadyn Ellis building

Submissions by Academic School

Explore our submissions to the Units of Assessment by Academic School.

Effaith ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i’r afael â heriau pwysig sy’n wynebu ein cymdeithas, yr economi a’n hamgylchedd.

Ein huchelgais

Rydym ni’n sicrhau bod effaith fyd-eang i’n hymchwil drwy fynd i’r afael â heriau mawr ein hoes.

Sefydliadau Ymchwil

Mae ein Sefydliadau Ymchwil yn dod â thalentau academaidd at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwysigrwydd byd-eang.

Pori drwy’n cyhoeddiadau

Edrychwch drwy ein cyhoeddiadau academaidd i ganfod erthyglau, llyfrau, adroddiadau a phapurau sydd wedi’u hysgrifennu gan arbenigwyr yn eu maes.