Yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn clefyd Alzheimer, yn gweithio gyda NASA i archwilio'r gofod a siapio'r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi; mae ein hymchwilwyr yn gwneud gwir wahaniaeth. Rydym yn dod yn ail yn genedlaethol ar gyfer effaith ein gwaith ymchwil ac ymhlith y pum prifysgol gorau yn y DU ar gyfer rhagoriaeth ymchwil.

Frozen lake

Effaith ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Hadyn Ellis building

Sefydliadau Ymchwil

Mae ein Sefydliadau Ymchwil yn dod â thalentau academaidd at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwysigrwydd byd-eang.

Dr Haley Gomez, School of Physics and Astronomy

Cynorthwyo ymchwilwyr

Mae gan ein hymchwilwyr mynediad i amrywiaeth eang o raglenni datblygu, cyfleusterau safonol, ac adnoddau llyfrgell helaeth a chyngor arbenigol.

Female scientist in laboratory

Uniondeb a Moeseg

Mae ein fframwaith llywodraethu yn ein helpu i sicrhau ymchwil o’r ansawdd uchaf a safonau moesegol.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Rydym wedi ennill y 5ed safle yn y DU am ansawdd ein hymchwil ac yr 2il safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi’r rhyddid i chi ymchwilio eich pwnc gydag ymchwilwyr sy’n arwain y maes gyda chyfleusterau gwirioneddol ragorol.

Work with us

Gweithio gyda ni

Rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau o bob maint ac o bob sector. Dysgwch sut gall ein hymchwil eich helpu chi trwy ymgynghoriaeth, trwyddedu a throsglwyddo technoleg, ymchwil cydweithredol a mwy.

Pori drwy’n cyhoeddiadau

Edrychwch drwy ein cyhoeddiadau academaidd i ganfod erthyglau, llyfrau, adroddiadau a phapurau sydd wedi’u hysgrifennu gan arbenigwyr yn eu maes.