Rydym ni'n symud y frwydr yn erbyn clefyd Alzheimer yn ei blaen, yn gweithio gyda NASA i archwilio'r gofod, yn ymchwilio i systemau rhybudd cynnar ar gyfer tsunami, ac yn ffurfio'r cymdeithasau rydym ni'n byw ynddyn nhw. Gyda'i gilydd mae ein hymchwilwyr yn helpu i greu byd cryfach, iachach a mwy cynaliadwy.

Effaith ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i’r afael â heriau pwysig sy’n wynebu ein cymdeithas, yr economi a’n hamgylchedd.

Defnyddio ein harbenigedd

Rydym ni’n gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau a sefydliadau. Dysgwch sut gall ein hymchwil eich helpu chi.

Mynediad i gyfleusterau ymchwil

Mae ein cyfleusterau ymchwil, sydd gyda’r gorau drwy’r byd, ar gael i fusnesau a sefydliadau eu llogi.

Cynorthwyo ymchwilwyr

Rydym yn sichrau bod ein hymchwilwyr yn mwynhau gyrfa foddhaus trwy ein rhaglenni datblygu, ein hadnoddau blaengar a'n gwasanaethau cefnogol ymroddedig.

Uniondeb a Moeseg

Rydym yn sicrhau bod ein gwaith ymchwil o'r ansawdd a'r safonau moesegol uchaf drwy ein fframwaith lywodraethu.

Ein huchelgais

Rydym ni’n sicrhau bod effaith fyd-eang i’n hymchwil drwy fynd i’r afael â heriau mawr ein hoes.

Sefydliadau Ymchwil

Mae ein Sefydliadau Ymchwil yn dod â thalentau academaidd at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwysigrwydd byd-eang.

Pori drwy’n cyhoeddiadau

Edrychwch drwy ein cyhoeddiadau academaidd i ganfod erthyglau, llyfrau, adroddiadau a phapurau sydd wedi’u hysgrifennu gan arbenigwyr yn eu maes.