Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn clefyd Alzheimer, yn gweithio gyda NASA i archwilio'r gofod a siapio'r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi; mae ein hymchwilwyr yn gwneud gwir wahaniaeth. Rydym yn dod yn ail yn genedlaethol ar gyfer effaith ein gwaith ymchwil ac ymhlith y pum prifysgol gorau yn y DU ar gyfer rhagoriaeth ymchwil.

Uchafbwyntiau

Mae alcohol a thrais yn cynyddu’r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd – beth allwn ni ei wneud i leihau’r baich?

Llywodraeth yn mabwysiadu canllawiau ynghylch ymarfer gorau er mwyn gwella’r defnydd o wrthfiotigau

Tonnau sain tanddwr yn datgelu dau leoliad posibl newydd ar gyfer awyren Malaysian Airlines sydd ar goll

Archwilio

Mae ein Sefydliadau Ymchwil yn dod â thalentau academaidd at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwysigrwydd byd-eang.

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi’r rhyddid i chi ymchwilio eich pwnc gydag ymchwilwyr sy’n arwain y maes gyda chyfleusterau gwirioneddol ragorol.

Cydweithio

Rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau o bob maint ac o bob sector.

Mae ein cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf ar gael i sefydliadau i'w llogi.

Ein hamgylchedd ymchwil

Ein nod yw bod ymhlith y 12 uchaf yn REF 2021 ar sail Grym Ymchwil.

Mae gan ein hymchwilwyr mynediad i amrywiaeth eang o raglenni datblygu, cyfleusterau safonol, ac adnoddau llyfrgell helaeth a chyngor arbenigol.

Mae ein fframwaith llywodraethu yn ein helpu i sicrhau ymchwil o’r ansawdd uchaf a safonau moesegol.