Ewch i’r prif gynnwys

Ein partneriaid

Rydym yn gwneud y mwyaf o'n hymchwil drwy weithio gyda sefydliadau o bob maint, o fusnesau newydd yn eu camau cynnar i gorfforaethau mawr byd-eang, sefydliadau nid-er-elw a sefydliadau cyhoeddus.

Drwy weithio â'r byd diwydiannol ledled y DU, rydym yn annog, cefnogi ac yn datblygu arloesedd. Rydym yn adeiladu perthnasoedd effeithiol a chryf ar draws y llywodraeth a'r sector cyhoeddus. Rydym yn chwilio am wybodaeth a dealltwriaeth newydd, ac yn ceisio sicrhau y cânt eu defnyddio mewn modd sydd o fudd eang.

Mae'r astudiaethau achos hyn yn esiamplau o'n gweithgareddau cydweithredol:

International impact

International impact

Harnessing the power of gold as a commercial catalyst

Effaith Amgylcheddol

Effaith Amgylcheddol

Rheoli dyfroedd croyw yn gynaliadwy.

Arloesi busnes

Arloesi busnes

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth wedi galluogi cwmni ynni a gwasanaethau byd-eang i gyflwyno a chefnogi arloesedd.

Innovative technology

Innovative technology

Global provider in ultrasound education and training

Product innovation

Product innovation

Award winning 'Superbug' wet wipe project

Professional development

Professional development

Delivering medical training for medical underwriters and claims assessors.

Effaith ar bolisi

Effaith ar bolisi

Mae'r bartneriaeth yn amddiffyn rhywogaethau sydd mewn perygl o Borneo.

Economic impact

Economic impact

Reshaping the BBC's news agenda.

Arloesi addysg

Arloesi addysg

Mae myfyrwyr yn partneru disgyblion i annog cymhelliant i ddysgu ieithoedd.

Arloesi Gofal Iechyd

Arloesi Gofal Iechyd

System newydd o fudd i gleifion HIV a TB yng Nghymru.

Regional impact

Regional impact

We helped change the way the BBC reports on political issues.

Partneriaeth arloesol

Partneriaeth arloesol

Mae cydweithredu mewn ffordd arloesol wedi arwain at greu Canolfan Ragoriaeth Airbus mewn Dadansoddeg Seiberddiogelwch

 Effaith Gymdeithasol

Effaith Gymdeithasol

Partneriaeth sy'n lleoli'r plant sy'n aros hiraf i gael eu mabwysiadu yng Nghymru.

Amgueddfa Cymru

Amgueddfa Cymru

Gweithio gyda'n gilydd i wella cydweithio ar draws byd Addysg Uwch a'r sector Treftadaeth yng Nghymru.

Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhaglen Cronfa Her werth £10 miliwn i ganfod, datblygu a graddio datrysiadau arloesol i heriau cymdeithasol mawr.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mae Arloesedd Clinigol Caerdydd (CLiC) yn bartneriaeth creadigol ar gyfer gwella gofal cleifion a chynyddu cyfoeth yng Nghymru.

Cyflymydd Cenedl Ddata

Cyflymydd Cenedl Ddata

Adeiladu cenedl ddata gydnerth, i Gymru a’r tu hwnt.

Gwasanaethau Arloesol y Dyfodol

Gwasanaethau Arloesol y Dyfodol

Rydym ni wedi partneru gyda Chyngor Sir Fynwy ac Y Lab i feithrin capasiti arloesi ar draws y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS)

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS)

Partneriaeth strategol bum mlynedd a fydd yn cael effaith ranbarthol eang.

Siemens Healthineers

Siemens Healthineers

Mae Prifysgol Caerdydd a Siemens Healthineers wedi creu cysylltiad strategol.

Cyswllt

Tîm Ymgysylltu Busnes a Phartneriaethau