Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion ymchwil a straeon nodedig

Dysgu am ein hymchwil diweddaraf ac edrych yn ddyfnach i’n straeon ymchwil.

Darllen dwys

Newyddion diweddaraf

Gwyddonydd yn cynnal arbrawf yn y labordy

Partneriaeth i greu technoleg ar gyfer diwydiant cemegol cynaliadwy

9 Gorffennaf 2024

Bydd grant gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) yn dwyn arbenigedd a chyfleusterau ynghyd o bob cwr o’r DU ac Ewrop

A group of young children sit at a table with a teacher.

Mae data yn allweddol i iechyd cenedlaethau'r dyfodol: Gwersi a rannwyd yn narlith gyhoeddus Sefydliad Waterloo

3 Gorffennaf 2024

Strategic partnerships, data and innovation have the potential to reduce health inequalities in young people.

Goruchaf Lys yn yr UDA

Dyfarniadau ar erthyliad yn UDA: Dadansoddiad ieithyddol-gyfreithiol o’r briffiau amicus yn dangos bod menywod yn colli galluedd, a hynny ar ddwy ochr y ddadl

3 Gorffennaf 2024

Astudiodd academyddion gannoedd o ddogfennau a gafodd eu cyflwyno yn sgil achos llys Roe v. Wade, ac achosion llys eraill o bwys

Gweld pob eitem newyddion ymchwil

Long reads

Gwella effeithiolrwydd cadachau (wipes) gwrthficrobaidd mewn lleoliadau gofal iechyd

Mae ymchwil yr Athro Jean-Yves Maillard i effeithiolrwydd cadachau gwrthficrobaidd wedi arwain at well mesurau rheoli heintiau, wedi arwain at safon ryngwladol newydd ar gyfer profi cadachau gwrth-facterol wedi'u gwlychu ymlaen llaw ac wedi arwain at dwf masnachol sylweddol i weithgynhyrchwr blaenllaw cynhyrchion glanhau gwrth-bacteriol.

stock shot muslims praying

Rhoi gwybod i Fwslimiaid am roi organau

Mae Dr Mansur Ali yn helpu cyd-Fwslimiaid i archwilio agwedd eu ffydd at y gweithdrefnau achub bywyd hyn.

A group of school children

Cyflwyno ffiseg i bawb

Mae ein hymchwil wedi gwneud gwahaniaeth enfawr o ran gwneud pobl yn fwy ymwybodol o seryddiaeth, ac wedi helpu i drawsnewid, y ffordd yr addysgir y pwnc, a’r ffordd mae’r cyhoedd yn meddwl amdano.

Deall seicosis ôl-enedigol

Mae mamau sydd mewn perygl o ddatblygu'r anhwylder seiciatrig difrifol hwn yn cael eu cefnogi'n well oherwydd gwaith yr Athro Ian Jones a'i dîm.

Darllen rhagor o’n nodweddion ymchwil