Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau

Deallwn fod astudiaethau ôl-raddedig yn gallu bod yn ariannol heriol, ac felly mae cyllid hael ar gael i'ch helpu i wireddu'ch uchelgeisiau academaidd.

Ysgoloriaeth MA 2019

Rydym yn falch o allu cynnig ysgoloriaeth ar gyfer 2019.

Mae’r ysgoloriaeth ar gael i ddarpar fyfyrwyr sydd yn ymuno â ni ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019-20. Telir ffïoedd llawn ar gyfer myfyriwr Cartref llawn amser neu’n rhannol ar gyfer ffioedd myfyriwr Rhyngwladol.

Dyddiad cau'r ysgoloriaeth yw 1 Mawrth 2019. Llenwch ffurflen gais neu cysylltwch â Dr Siwan Rosser am ragor o wybodaeth.

Siwan Rosser

Dr Siwan Rosser

Uwch-ddarlithydd

Siarad Cymraeg
Email:
rossersm@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6287

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo £500,000 i'r rhaglen ysgoloriaeth hon er mwyn cefnogi myfyrwyr o’r DU a'r UE sy'n bwriadu dechrau rhaglen gradd Meistr ym mis Medi 2019. Am ragor o wybodaeth, ewch i Ysgoloriaethau Cyrsiau Ôl-raddedig.

Cyfleoedd eraill

Ceir nifer o ysgoloriaethau allanol a chyfleoedd i gael gafael ar gyllid. Yn y gorffennol, mae ein myfyrwyr wedi elwa ar gynlluniau sy’n cynnwys:

Yn y gorffennol, rydym hefyd wedi croesawu myfyrwyr o America sydd wedi cael Ysgoloriaeth Fulbright Prifysgol Caerdydd.

Cysylltwch â ni i drafod y dewisiadau sydd ar gael i chi, neu am fwy o wybodaeth ewch i dudalennau cyllid y Brifysgol.

Cadi Thomas

Cadi Thomas

Swyddog Cefnogi Myfyrwyr

Siarad Cymraeg
Email:
thomascr9@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 0637