Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau

Deallwn fod astudiaethau ôl-raddedig yn gallu bod yn ariannol heriol, ac felly mae cyllid hael ar gael i'ch helpu i wireddu'ch uchelgeisiau academaidd.

Ysgoloriaeth MA 2022

Rydym yn falch o allu cynnig ysgoloriaeth ar gyfer 2022.

Mae’r ysgoloriaeth ar gael i ddarpar fyfyrwyr Cartref sydd yn ymuno â ni ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022/23. Telir hanner ffioedd.

Dyddiad cau'r ysgoloriaeth yw 1 Ebrill 2022. Llenwch y ffurflen gais neu cysylltwch â Dr Siwan Rosser am ragor o wybodaeth.

Dr Siwan Rosser

Dr Siwan Rosser

Uwch-ddarlithydd

Siarad Cymraeg
Email
rossersm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6287

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo £500,000 i'r rhaglen ysgoloriaeth hon er mwyn cefnogi myfyrwyr gyda ffi statws cartref sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Rhagor o wybodaeth am ysgoloriaethau ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig.

Cyfleoedd eraill

Ceir nifer o ysgoloriaethau allanol a chyfleoedd i gael gafael ar gyllid. Yn y gorffennol, mae ein myfyrwyr wedi elwa ar gynlluniau sy’n cynnwys:

Yn y gorffennol, rydym hefyd wedi croesawu myfyrwyr o America sydd wedi cael Ysgoloriaeth Fulbright Prifysgol Caerdydd.

Cysylltwch â ni i drafod y dewisiadau sydd ar gael i chi, neu dyma fwy o wybodaeth am gyllid i ôl-raddedigion.