Ewch i’r prif gynnwys

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Cyrsiau a gweithdai ar gyfer staff dysgu ac addysgu

Mae Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd (Academi DA), yn cynnal digwyddiadau sy'n agored i'r holl staff, gan gynnwys y rhai sy'n cefnogi dysgu ar-lein a chyfunol.

Dyma drydedd flwyddyn lwyddiannus y rhaglen DPP, gyda dros 800 o gofrestriadau ar draws 2022/23. Arweinir y sesiynau gan staff sydd ag arbenigedd addysgegol eang a byddant yn canolbwyntio ar ymarfer ac yn cael eu harwain gan welliant.

Mae pob gweithdy wedi'i fapio i Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UK PSF).

Mae'r gweithdai wedi'u fframio o amgylch themâu ac egwyddorion allweddol sydd wedi'u hymgorffori yn y pecyn cymorth datblygu addysg newydd, a fydd yn cael ei lansio yn fuan. Y themâu yw:

  • cynwysoldeb
  • cynaladwyedd
  • profiadau dysgu diddorol
  • rhagoriaeth mewn addysgu
  • partneriaeth a chyd-greu
  • amgylcheddau dysgu effeithiol
  • asesu ar gyfer dysgu

Mae ein rhaglen yn ategu ein Rhaglen Cymrodoriaethau Addysg achrededig Advance HE a'n hadnoddau ar-lein ac anghydamserol.

Gall staff archebu pob gweithdy ar ein System AD.

Year-long CPD programme

Rydym wedi creu rhaglen flwyddyn DPP dysgu ac addysgu i helpu staff gynllunio eu DPP am y flwyddyn – gwelwch ein llyfryn DPP dysgu ac addysgu 2023/24 newydd.