Ewch i’r prif gynnwys

Ehangu cyfranogiad ac allgymorth

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi myfyrwyr yng Nghymru wrth iddynt fynd o’r ysgol neu’r coleg i addysg uwch.

Fel unig brifysgol Grŵp Russell Cymru, rydym wedi ymrwymo i recriwtio’r myfyrwyr gorau o bob lefel o’r gymdeithas, gyda chanolbwynt neilltuol ar y grwpiau hynny a thangynrychiolir mewn addysg uwch.

Rydym yn cynnig ystod eang o raglenni a digwyddiadau allgymorth sydd wedi’u dylunio’n ofalus er mwyn i fyfyrwyr wireddu eu llawn botensial.

Gweithgareddau

HIgher Education Roadshow

Gweithgareddau cyn-16

Sioeau teithiol, ymweliadau a phrosiectau sy’n helpu annog myfyrwyr ifanc yng Nghymru i wireddu eu potensial.

Sixth form students engaged in a widening participation activity.

Gweithgareddau ôl-16

Rhaglenni, sgyrsiau a ffeiriau sy’n paratoi myfyrwyr y chweched dosbarth a cholegau Cymru at addysg uwch.

Rydym hefyd yn cynnig gwybodaeth a chymorth i athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd er mwyn eu helpu i baratoi eu myfyrwyr ar gyfer addysg uwch.

Rydym wedi datblygu partneriaethau cryfion gyda sefydliadau eraill i sicrhau fod ein rhaglenni mor effeithiol ag y gallant fod wrth gyflawni’r canlyniadau gorau posib ar eich cyfer chi a’ch myfyrwyr.

Os ydych yn credu y gallech chi neu’ch myfyrwyr elwa o’n cymorth, cysylltwch â ni.

Mae traean o blant Cymru’n byw mewn tlodi. Dim ond rhyw chwarter o’r bobl ifainc hyn ar hyn o bryd sy’n cael canlyniadau TGAU a fyddai’n rhoi siawns deg iddynt ymgodi o’u tlodi yn eu bywydau fel oedolion.

Yr Athro David Egan Cyfarwyddwr Canolfan Cymru er Cyfiawnder mewn Addysg