Ewch i’r prif gynnwys

Darlithoedd Cyhoeddus ar Wyddoniaeth mewn Iechyd


 • CalendarIonawr, Chwefror, Mawrth, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
 • Clock outlineHyd at 2 awr

Mae’r Gyfres o Ddarlithoedd Cyhoeddus Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn ddigwyddiadau rhad ac am ddim sy’n denu cynulleidfa amrywiol gan gynnwys y cyhoedd, disgyblion ysgolion uwchradd a gweithwyr proffesiynol.

Nod y gyfres yw ceisio trin a thrafod meysydd sy’n peri pryder mewn gofal iechyd a chyhoeddi ymchwil newydd am faterion iechyd i'r cyhoedd.

Cynhelir y darlithoedd ar nosweithiau Iau am 19:00, rhwng mis Hydref a mis Ebrill, fel arfer yn y Ddarlithfa Fawr Cemeg ym Mhrif Adeilad y Brifysgol. Mae'r darlithoedd yn rhad ac am ddim, ac nid oes rhaid i chi gadw lle ymlaen llaw. Mae croeso i bawb – gan gynnwys disgyblion ysgol uwchradd sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes gofal iechyd.

Bydd cyfle i ddisgyblion blwyddyn 12 a 13 lleol gyfarfod â'r siaradwr cyn y ddarlith. Os ydych yn ddisgybl blwyddyn 12 neu 13 ac yn dymuno cwrdd ag un o’r siaradwyr, cysylltwch ag Ymgysylltu â MEDIC.

Caiff ein holl sesiynau eu recordio a’u rhoi ar ein gwefan fel na fyddwch yn colli darlith, ac y gallwch weld yr amrywiaeth enfawr o bynciau yr ydym wedi'u trafod.

Gallwch lawrlwytho'r rhaglen ar gyfer pynciau darlith eleni, yn ogystal â'u dyddiadau ac amseroedd.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Tîm Ymgysylltu, Ysgol Meddygaeth sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn medicengagement@caerdydd.ac.uk neu +44 (0)2920742104 i gael rhagor o fanylion.

Nid oes angen cadw lle ymlaen llaw.

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

 • Darlithfa Fawr Cemeg, Y Prif Adeilad
 • Plas y Parc
 • Caerdydd
 • CF10 3AT

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickIechyd a lles
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd

Math o weithgaredd

 • TickCyflwyniad neu ddarlith

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickRhwydweithio
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn