Ewch i’r prif gynnwys

Brilliant Club


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineDiwrnod llawn

Mae’r Brilliant Club yn recriwtio, hyfforddi, a gosod myfyrwyr PhD mewn ysgolion i gyflwyno tiwtorialau megis y rhai a geir yn y brifysgol. Ategir y rhain gan ddwy daith i’r brifysgol.

Y nod yw cynyddu nifer y disgyblion o gefndiroedd a dangynrychiolir sy’n symud ymlaen i astudio mewn prifysgolion detholus iawn.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, rydym yn cynnal y digwyddiadau lansio a graddio ar ran Brilliant Club ar gyfer de-orllewin Cymru.

Yn ystod y flwyddyn academaidd, mae gennym glybiau ar gyfer disgyblion ym mlynyddoedd academaidd 2, 3 a 4.

Cewch ragor o wybodaeth am The Brilliant Club sy’n gweithredu ar draws y DU.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

First Campus, Widening Participation Team, Marketing and Communications sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn firstcampus@southwales.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Trefnir y gweithgaredd hwn drwy Brilliant Club, cysylltwch â nhw am ragor o wybodaeth: https://thebrilliantclub.org/


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

 • Cardiff University, Y Prif Adeilad
 • Plas y Parc
 • Caerdydd
 • CF10 3AT

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6
 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11

Themâu cwricwlwm

 • TickCelfyddydau mynegiannol
 • TickY Dyniaethau
 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickMathemateg a rhifedd
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd
 • TickGwyddorau Cymdeithasol
 • TickCymhwysedd digidol

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickCefnogaeth gan fyfyriwr y Brifysgol
 • TickCyflwyniad neu ddarlith

Diben

 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • First Campus
 • The Brilliant Club