Ewch i’r prif gynnwys

Perfformio

Un o nodweddion deniadol astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yw cyfoeth ac amrywiaeth y gweithgareddau cerddorol sydd ar gael.

Rydym ni’n hynod o falch o’n gweithgareddau cerddorol a phopeth a wnawn i hybu perfformio, cerddoriaeth a gwerthfawrogiad o gerddoriaeth yn y Brifysgol a thu hwnt.

Rydym ni’n rhedeg 10 o ensemblau yn yr Ysgol ac mae myfyrwyr yn gallu manteisio ar amrywiaeth enfawr o gymdeithasau cerddorol dan arweiniad myfyrwyr.

Ymunwch ag ensemble, cerddorfa neu grŵp cerddorol arall

Mae'r ensemblau sydd yn cael eu rhedeg gan yr Ysgol Cerddoriaeth yn agored i fyfyrwyr ar draws y Brifysgol gan amlaf.

Dyrennir lleoedd mewn ensemblau yn gynnar yn y flwyddyn academaidd. I gael gwybodaeth am glyweliadau cysylltwch gyda ein Swyddog Gweithredol Perfformio ac Ymgysylltu, Elin Jones.

Grwpiau cerddorol yr Ysgol

Cerddorfa Symffoni Prifysgol Caerdydd

Mae gan ein Cerddorfa Symffoni tua 120 o aelodau o bob rhan o'r Brifysgol.

Côr Siambr Prifysgol Caerdydd

Mae’r Côr Siambr yn archwilio repertoire sy'n amrywio o waith y Dadeni i gerddoriaeth gyfoes.

Offerynnau Chwyth Symffonig Prifysgol Caerdydd

Bydd ein ensemble Chwyth Symffonig yn perfformio darnau ar draws y canrifoedd, o Thomas Tallis i John Adams.

Collegium Prifysgol Caerdydd

Canolbwyntio ar gerddoriaeth a gyfansoddwyd ar gyfer côr SSAA i fenywod ar y cyd â chyfeiliant cerddorfaol a/neu allweddellau, a byddan nhw’n ymdrin â repertoire yr 17eg a'r 18fed ganrif.

Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes

Mae gan y Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes gyfansoddiad hyblyg, ac mae'n arbenigo mewn repertoire cyfoes.

Ensemble Jazz

Grŵp newydd ei ffurfio i gefnogi ein chwaraewyr jazz talentog.

Ensemble Gorllewin Affrica Lanyi

Sefydlwyd Ensemble Gorllewin Affrica Lanyi yn 2013 i roi cyfle i fyfyrwyr Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd astudio amrywiaeth o draddodiadau offerynnol, lleisiol a dawns.

Ensemble Gamelan Nogo Abang

Mae Nogo Abang yn golygu draig goch yn Jafaneg ac mae'n cysylltu'r dreigiau sydd wedi'u cerfio'n draddodiadol ar offerynnau gamelan â'r ddraig Gymreig.

Cydweithrediad Piano

Mae Piano Collaboration yn gwahodd myfyrwyr i gymryd rhan mewn archwiliad trochi o gerddoriaeth ensemble.

Popular Music Collective

Trin a thrafod pob agwedd ar berfformiadau byw modern.