Ewch i’r prif gynnwys

Perfformio

Un o nodweddion deniadol astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yw cyfoeth ac amrywiaeth y gweithgareddau cerddorol sydd ar gael.

Rydym ni’n hynod o falch o’n gweithgareddau cerddorol a phopeth a wnawn i hybu perfformio, cerddoriaeth a gwerthfawrogiad o gerddoriaeth yn y Brifysgol a thu hwnt.

Rydym ni’n rhedeg nifer o grwpiau yn yr Ysgol ac mae myfyrwyr yn gallu manteisio ar amrywiaeth enfawr o gymdeithasau cerddorol dan arweiniad myfyrwyr.

Ymunwch ag ensemble, cerddorfa neu grŵp cerddorol arall

Mae'r ensembles yn cael eu cynnal gan yr Ysgol Cerddoriaeth neu Gymdeithas Gerddoriaeth Prifysgol Caerdydd. Gan amlaf, mae’r rhain yn agored i fyfyrwyr ar draws y Brifysgol.

Mae angen clyweliad ar gyfer rhai grwpiau. Nodir hyn yn y wybodaeth berthnasol am y grŵp yn ogystal â manylion cyswllt pellach.

Fe’ch anogwn i gofrestru'n gynnar ar gyfer clyweliadau. Cynhelir y rhain yn ystod yr wythnos ymrestru fel arfer. Dyrennir lleoedd mewn ensembles yn ystod wythnos gyntaf y flwyddyn academaidd.

Grwpiau cerddorol yr Ysgol

Cerddorfa Symffoni Prifysgol Caerdydd

Un o brif grwpiau perfformio yw’r Gerddorfa Symffoni, yn cynnwys tua 120 o chwaraewyr bob blwyddyn.

Corws Symffoni Prifysgol Caerdydd

Mae gennym hanes hir a balch o hybu canu corawl yng Nghaerdydd.

Cerddorfa Siambr Prifysgol Caerdydd

Mae gan ein cerddorfa siambr repertoire yn amrywio o Faróc i gerddoriaeth gyfoes.

Côr Siambr Prifysgol Caerdydd

Mae’r côr siambr yn archwilio repertoire yn amrywio o waith y dadeni i gerddoriaeth gyfoes.

Grŵp Cerddoriaeth Cyfoes

Yn archwilio cerddoriaeth newydd ac yn arddangos ein cymuned cyfansoddi.

Offerynau Chwyth Symffonig Prifysgol Caerdydd

Bydd ein ensemble Offerynnau Chwyth Symffonig yn perfformio darnau o drwy’r canrifoedd, o Thomas Tallis i John Adams.

Ensemble Jazz

Grŵp sydd newydd ei sefydlu i gefnogi ein chwaraewyr jazz talentog.

Lanyi West African Ensemble

Sefydlwyd yn 2013 i roi profiad o ganu, dawnsio a chwarae amryw o offerynnau o fyd Mande yn Orllewin Affrica i fyfyrwyr.

Ensemble Gamelan Nogo Abang

Yn archwilio traddodiad o gerddoriaeth ensemble

Popular Music Collective

Trin a thrafod pob agwedd ar berfformiadau byw modern.