Ewch i’r prif gynnwys

Pam dod i Ddiwrnod Agored

Mae ein Diwrnodau Agored i Israddedigion yn gyfle i ddarpar fyfyrwyr weld y Brifysgol a’r ddinas dros eu hunain.  

Mae’r diwrnod wedi’i deilwra i’r rhai sy’n ystyried gwneud cais i astudio am gwrs Is-raddedig, ac mae’n gyfle i ddeall sut brofiad fyddai bod yn fyfyriwr gyda ni.

Bydd y diwrnod yn rhoi cyfle i chi:

 • fynd ar daith o gwmpas y campws
 • gweld Undeb y Myfyrwyr
 • ymweld ag ystod o breswylfeydd myfyrwyr
 • ymweld ag adeiladau’r Ysgolion Academaidd a chael gair â thiwtoriaid derbyn myfyrwyr
 • mynd i sgyrsiau ar bynciau penodol i ddysgu mwy am eich pwnc
 • galw heibio ein siopau cynghori
 • ymweld â’n cyfleusterau chwaraeon
 • gweld ein ffilmiau gan fyfyrwyr
 • teithio o amgylch y ddinas.

Os ydych eisoes wedi derbyn cynnig i astudio, mae pob croeso i chithau ymweld â ni hefyd. Ond, cadwch olwg allan am ein diwrnodau i ddeiliaid cynigion sydd wedi’u teilwra’n benodol ynghylch meysydd pynciau. Bydd eich Ysgol Academaidd yn cysylltu â chi i roi rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn.

 • 1af Caerdydd yw dinas brifysgol fwyaf fforddiadwy y DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2019).
 • Ymhlith y 3 gorau Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y DU (Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2019).