Ewch i’r prif gynnwys

Pam dod i Ddiwrnod Agored

Mae Diwrnodau Agored yn gyfle i weld y Brifysgol a’r ddinas dros eich hun.

Cewch gyfle i wneud y canlynol ar y diwrnod:

 • mynd ar daith o gwmpas y campws
 • gweld Undeb y Myfyrwyr
 • ymweld ag ystod o breswylfeydd myfyrwyr
 • ymweld ag adeiladau’r Ysgolion Academaidd a chael gair â thiwtoriaid derbyn
 • mynd i gyflwyniadau am bynciau penodol i ddysgu mwy am eich pwnc
 • galw heibio yn ein siopau cynghori
 • ymweld â’n cyfleusterau chwaraeon
 • gweld ein ffilmiau gan fyfyrwyr
 • mynd ar daith o gwmpas y ddinas.

Croeso cynnes dros ben a darlun cynhwysfawr o fywyd myfyriwr yng Nghaerdydd. Diolch i bawb a gymerodd ran.

Hywel Jones - Diwrnodau Agored, Hydref 2017
 • 2il Caerdydd yw’r ail ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy yn y DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2018).
 • Ymhlith y 4 gorau Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y pedwar gorau yn y DU (Arolwg Profiad Myfyrwyr, Times Higher Education 2018).