Ewch i’r prif gynnwys

Teithiau ar gyfer is-raddedigion o amgylch y campws

Grwydrwch o amgylch Campws Parc Cathays pryd bynnag sy’n gyfleus i chi gyda'n ap neu’n canllaw.

Teithiau hunan-dywys

Cerddwch o amgylch Campws Parc Cathays pryd bynnag sy’n gyfleus i chi gan ddefnyddio ein ap symudol neu’r arweinlyfr i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad a chanfod eich ffordd o amgylch y Brifysgol.

Ap Ymweld â Phrifysgol Caerdydd

Open day app on a mobile screen

Defnyddiwch y mapiau yn yr ap Ymweld â Phrifysgol Caerdydd i ganfod eich ffordd o amgylch ein campysau a gweld ein mannau addysgu, ein llyfrgelloedd a’n hardaloedd bwyd ac astudio.

Lawrlwythwch yr ap i ddechrau cynllunio'ch diwrnod.

Arweinlyfr Campws Parc Cathays

Oddeutu awr yw hyd y daith hunandywys, ond mae sawl trywydd opsiynol y gallwch chi eu dilyn hefyd, gan ddibynnu ar yr hyn yr hoffech chi ymweld ag ef.

Campws Parc Cathays: taith hunandywys

Defnyddiwch ein taith hunandywys i weld Prifysgol Caerdydd ar droed.

Ymweld o dramor

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol sy'n ymweld o'r tu allan i'r DU, fe allwn ni eich tywys o amgylch campws y Brifysgol, gan ymweld efallai â'ch ysgol academaidd arfaethedig. Cysylltwch â'r Swyddfa Ryngwladol i gael rhagor o wybodaeth.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiynau, cysylltwch â’n timau cymorth ar gyfer israddedigion.