Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau byr ar-lein

Mae’r brifysgol yn cynnig ystod o gyrsiau byr ar-lein ar FutureLearn. Mae ein cyrsiau’n eich galluogi i ddysgu sgiliau newydd a datblygu eich dealltwriaeth o ystod o bynciau.

Cewch ddysgu sut mae digwyddiadau daearegol eithafol wedi ffurfio’r Ddaear, a pha heriau y gallai digwyddiadau yn y dyfodol eu hachosi i’r blaned.

O iechyd i’r system gyfiawnder, o’r sector gwirfoddol i chwaraeon a’r celfyddydau, rydym i gyd yn byw ac yn gweithio’n fwyfwy mewn cyd-destunau lle mae pobl yn siarad mwy nag un iaith.

Cyflwyniad i heriau diogelwch dŵr ar raddfa leol a byd-eang.

Cwrs sy'n archwilio sut mae Mwslimiaid yn profi ac yn deall iechyd meddwl, wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sy'n darparu cymorth iechyd meddwl mewn cymunedau Mwslimaidd.