Ewch i’r prif gynnwys

Her Diogelwch Dŵr Byd-eang

Gwylio fideo ar YouTube yn Saesneg

  • Rhad ac am ddim
  • 3 awr yr wythnos am 4 wythnos

Cyflwyniad i heriau diogelwch dŵr ar raddfa leol a byd-eang.

Dros y 30 mlynedd nesaf amcangyfrifir y bydd 80% o boblogaeth y byd yn byw mewn ardaloedd gyda lefelau uchel o brinder dŵr.

Sut mae rheoli hyn fel ein bod yn gallu sicrhau diogelwch dŵr byd-eang ar gyfer pobl ac ecosystemau?

Ar y cwrs hwn, byddwch yn cael cyflwyniad i heriau diogelwch dŵr ac yn darganfod pam bod gweithgarwch dynol a materion amgylcheddol yn rhoi pwysau cynyddol ar ein hadnoddau dŵr.

Byddwch yn archwilio'r agweddau ffisegol, biolegol a chymdeithasol sy'n gysylltiedig â diogelwch dŵr ledled y byd, ble rydych chi'n byw, a beth y gellir ei wneud i sicrhau diogelwch dŵr i bawb.

Cofrestrwch nawr