Ewch i’r prif gynnwys

Deall Iechyd Meddwl Mwslimiaid

Gwyliwch y fideo cwrs ar gyfer Deall Iechyd Meddwl Mwslimiaid

  • Rhad ac am ddim
  • 4 awr yr wythnos am 4 wythnos

Mae iechyd meddwl gwael yn broblem fyd-eang ac yn un o brif achosion anabledd a marwolaeth cynnar. Er y gall ffydd helpu i fynd i'r afael â phroblemau iechyd meddwl, gall hefyd gyfrannu atynt. Yn ogystal, gall yr amgylchiadau sy'n wynebu rhai Mwslimiaid effeithio ar eu hiechyd meddwl, e.e. statws ffoadur.

Mae ymchwil yn dangos bod Mwslimiaid ym Mhrydain yn cael eu tan-gyfeirio at wasanaethau prif ffrwd ar gyfer problemau iechyd meddwl. Pan fyddant yn cael mynediad at wasanaethau, mae eu cyfraddau gwella yn is. Gall gwell ymwybyddiaeth o brofiadau Mwslimiaid o iechyd meddwl arwain at gefnogaeth fwy effeithiol i gymunedau Mwslimaidd.

Cofrestrwch nawr