Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau Daearegol Eithafol

Gwylio fideo ar YouTube yn Saesneg

  • Rhad ac am ddim
  • 4 awr yr wythnos am 3 wythnos

Dysgwch sut mae digwyddiadau daearegol eithafol wedi trawsnewid ein planed.

Olrheiniwch sut ffurfiodd y Ddaear 4.5 biliwn o flynyddoedd yn ôl a sut mae wedi esblygu i fod y blaned sy’n gyfarwydd i ni heddiw.

Ar y cwrs hwn, byddwch yn cael cyflwyniad i hanes daearegol y Ddaear, ac yn ystyried y digwyddiadau eithafol a’i lluniodd ac a greodd amodau addas i fywyd.

Byddwch yn dysgu am y llifogydd, y tsunamis, y daeargrynfeydd a’r echdoriadau folcanig mwyaf, ac yn archwilio'r effeithiau y maent wedi'u cael, ac y byddant yn parhau i'w cael, ar ein planed ddeinamig.

Yn olaf, byddwch yn trafod y tebygolrwydd o ddigwyddiadau eithafol yn y dyfodol a sut y gallwn ddelio â'r risgiau a'r peryglon.

Cofrestrwch nawr