Ewch i’r prif gynnwys

Modiwlau unigol

Ffioedd ar gyfer modiwlau ôl-raddedig a addysgir ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Modiwl DU ffioedd Rhyngwladol ffioedd
MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd (lefel 7) – modiwl 10 credyd£428 Amherthnasol
MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd (lefel 7) – modiwl 20 credyd£856 Amherthnasol
MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd (lefel 7) – modiwl 30 credyd£1,283 Amherthnasol
MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd (lefel 7) – modiwl 40 credyd£1,712 Amherthnasol
MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd (lefel 7) – modiwl 60 credyd£2,567 Amherthnasol
Astudiaethau Gofal Iechyd Sesiynol (Mamograffeg)£1,283 Amherthnasol
Modiwl Lefel 6 – Modiwl Gwyddorau Gofal Iechyd Unigol£896 Amherthnasol

Yr Ysgol Meddygaeth

Modiwl DU ffioedd Rhyngwladol ffioedd
Ymarfer Llawfeddygol Uwch - fesul 20 credyd, Lefel 7
(MET318, MET319, MET320, MET321, MET322, MET323)
£1,078 £2,439
Heneiddio, Iechyd a Chlefydau – fesul 20 credyd Lefel 7
(MET551, MET552, MET553, MET554, MET555, MET557, MET558)
£1,617 £3,658
Gofal Critigol - fesul 20 credyd Lefel 7
(MET250, MET251, MET252, MET257)
£1,078 £2,439
Diabetes - fesul 20 credyd Lefel 7
(MET531, MET532, MET533, MET534, MET535, MET536, MET537, MET538, MET539, MET541, MET542, MET543)
£1,078 £1,078
Cwnsela Genetig a Genomig– fesul 20 credyd Lefel 7
(MET821, MET822, MET824, MET825, MET826)
£1,078 £2,439
Cwnsela Genetig a Genomig - fesul 20 credyd Lefel 7 (MET894, MET896, MET898)£1,078£1,217
Cwnsela Genetig a Genomig - fesul 30 credyd Lefel 7 (MET895, MET897, MET899)£1,617 £1,825
Addysg Feddygol - fesul 10 credyd Lefel 7 MDT097£539£539
Addysg Feddygol - fesul 20 credyd Lefel 7 MDT096£1,078£1,078
Meddygaeth Newyddenedigol - fesul 20 credyd Lefel 7 (MET851, MET852, MET853, MET854, MET855, MET871)£1,078£1,078
Rheoli Poen - fesul 20 credyd Lefel 7
(MET235, MET236, MET239, MET270, MET271, MET272)
£1,078£2,439
Rheoli Poen (Gofal Sylfaenol a Chymunedol) - fesul 20 credyd Lefel 7
(MET275, MET290)
£1,078£2,439
Meddygaeth Liniarol - fesul 20 credyd Lefel 7
(MET831, MET832, MET833, MET834, MET835, MET836, MET837)
£1,078£2,439
Seiciatreg - fesul 20 credyd Lefel 7
(MET461, MET462, MET463, MET464, MET465, MET466)
£1,078£2,439
Iechyd y Cyhoedd– fesul modiwl 20 credyd (MET212, MET213, MET214, MET410, MET413, MET414, MET415, MET416)£1,617£3,658
Iacháu Clwyfau - fesul 20 credyd Lefel 6 (ME3017, ME3018, ME3019)£539£872

Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

ModiwlDU ffioeddRhyngwladol ffioedd
Tyst.Ôl-radd Llywodraethiant Gofal Llygaid – fesul modiwl 10 credyd£620 £1,155
Tyst.Ôl-radd Glawcoma – fesul modiwl 10 credyd£620 £1,155
Tyst.Ôl-radd  Optometreg Glinigol  – fesul modiwl 10 credyd£620 £1,155
Tyst.Ôl-radd Rhagnodi Therapiwtig ar gyfer Optometryddion£3,720 £6,930
Tyst.Ôl-radd Optometreg Glinigol  – fesul modiwl 10 credyd£620 £1,155
Optometreg Glinigol Heb Radd – fesul modiwl 10 credyd£620 £1,155
MSc Optometreg Glinigol  – fesul modiwl 10 credyd£620 £1,155

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich ffioedd dysgu, cysylltwch â ni:

Ymholiadau ffioedd dysgu