Pensaernïaeth

Mae gan yr Ysgol Pensaernïaeth enw da yn y wlad hon ac yn rhyngwladol am ei hymchwil. Ym myd gwyddor bensaernïol, hanes a theori pensaernïaeth ac ymarfer pensaernïol y mae ei chryfderau.

Rydym wedi sefydlu nifer o ganolfannau ymchwil gan gynnwys

Mae ein arbenigeddau ymchwil yn cynnwys

 • perfformiad ynni ac amgylcheddol adeiladau a systemau
 • cynaliadwyedd ar raddfa drefol,
 • defnyddio a rheoli adnoddau,
 • dinas, y tirlun a'r amgylchedd,
 • diwylliannau, hanesion a syniadau,
 • diwylliannau gweledol,
 • ymarfer ac addysgeg,
 • dylunio adeiladau,
 • deunyddiau,
 • rheoli prosiectau,
 • cyfraith adeiladu,
 • technegau dylunio digidol ac
 • addysg bensaernïol.

Nodweddion unigryw

 • Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at £500 y flwyddyn ar gyfer treuliau sy'n berthnasol i'w gwaith ymchwil.
 • Mae cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau addysgu yn yr Ysgol.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn 3 blynedd, MPhil 1-2 flynedd
Hyd rhan-amser 5-7 mlynedd, MPhil hyd at 3 blynedd
Derbyniadau Ebrill, Hydref

Mae gennym raglen o seminarau ymchwil rheolaidd, sy’n cynnwys staff a myfyrwyr PhD, a Chynhadledd flynyddol i Fyfyrwyr Ymchwil. Ceir hefyd weithdai thematig, e.e. ar bynciau fel modelu neu bensaernïaeth temlau.

Asesiad

Cyflwyno traethawd ymchwil a sefyll arholiad llafar ar gyfer yr MPhil a’r PhD.

Mae ymchwil yn rhan fawr o'r hyn yr ydym yn ei wneud, oherwydd mae'n arwain at ddealltwriaeth newydd sy'n bwysig yn ei rhinwedd ei hun, ond mae hefyd yn llywio ein haddysgu ac yn effeithio ar y byd y tu allan i'r brifysgol.

Mae ein hymchwil yn cynnwys y gwyddorau ffisegol, y gwyddorau cymdeithasol, y dyniaethau a dylunio, er mwyn meithrin rhagoriaeth mewn meysydd allweddol sy'n perthyn i bensaernïaeth a'r amgylchedd adeiledig.

Goruchwylwyr

Mae rhestr lawr o staff academaidd sydd ar gael ar gyfer goruchwylio ar wefan yr Ysgol Pensaernïaeth.

Meysydd ymchwil

Dylunio ac Ymarfer Pensaernïol

Mae Dylunio ac Ymarfer Pensaernïol yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Pensaernïaeth (MPhil, PhD).

Hanes a Theori Bensaernïol

Mae Hanes a Theori Bensaernïol yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Pensaernïaeth (MPhil, PhD).

Gwyddor Bensaernïol

I gynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn pensaernïaeth a meysydd eraill dylunio adeiladau, y byd academaidd, a’r diwydiant adeiladu.

Mae’r mathau o swyddi mae ein myfyrwyr yn eu cael yn aml yn cynnwys cwmnïau pensaernïaeth, fel tiwtoriaid cwrs prifysgol, ymgynghorwyr cynllunio/dylunio, dylunwyr trefol. Mae cyflogwyr blaenorol wedi cynnwys: Atkins, Prifysgol Caerdydd, Davies Sutton Architects, Hyder Consulting, Arup and Partners.

Arian

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Yn addas ar gyfer graddedigion ym maes pensaernïaeth, cynllunio, peirianneg, gwyddorau cymdeithasol, cyfrifiadureg a gwyddorau amgylcheddol, sydd wedi ennill gradd anrhydedd 2:1.

Rydym yn croesawu ymholiadau a cheisiadau gan bobl sydd â chymwysterau addas sy'n dymuno cynnal ymchwil mewn maes perthnasol.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer, mae disgwyl i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn famiaith iddynt fodloni gofynion y Brifysgol (e.e. 6.5 IELTS). Gweler ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Caiff penderfyniadau eu gwneud ar sail eich cais ysgrifenedig a'r geirdaon a dderbyniwyd.

Efallai y bydd ymgeiswyr yn cael eu gwahodd i gyfweliad (y gellir ei gynnal dros Skype os nad ydynt yn gallu mynychu’n bersonol).

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Ms Katrina Lewis

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol