Ewch i’r prif gynnwys

Ymarfer, Ymchwil a Chynnydd yn Nylunio a Phensaernïaeth De Asia (PRASADA)

Rydym yn canolbwyntio ar bensaernïaeth, celfyddydau gweledol a diwylliant materol De Asia a’i phobloedd ledled y byd.

Sefydlodd yr Athro Adam Hardy PRASADA i gyfuno theori ac ymarfer a’u deall mewn cyd-destun diwylliannol ehangach.

Edrychwch ar ein hamrywiaeth o gyhoeddiadau sy’n rhannu gwybodaeth arbenigol ym maes pensaernïaeth a diwylliant De Asia.

Mae ein prosiectau’n cyfuno ymchwil academaidd ag ymarfer creadigol sy’n canolbwyntio ar bensaernïaeth, celfyddydau gweledol a diwylliant materol De Asia.