Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio am gyllid

Filter results

1-10 o 28 canlyniadau chwilio

Ariannu Dyddiad cau

MA Jameel Scholarships

Applications are invited for three full-time scholarships for the MA Islam in Contemporary Britain for the academic year 2017/18.

24 Mai 2019

PhD mewn Cemeg: Gwyddoniaeth Gatalytig

Gwahoddir ceisiadau am ddwy ysgoloriaeth PhD yn Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI), ar gyfer gwaith gyda Chanolfan Catalysis y DU - sy’n rhwydwaith cenedlaethol dros wyddoniaeth gatalytig yn y DU.

31 Awst 2019

Efrydiaeth PhD yn Ysgol Busnes Caerdydd

Mae Ysgol Busnes Caerdydd yn gwahodd ceisiadau am astudiaeth PhD wedi'i hariannu'n llawn gydag ysgoloriaeth.

30 Ebrill 2019

KESS2 East PhD in Chemistry: New hybrid material phosphors for photonic plastics

The aims of this project are to investigate the potential application of long afterglow phosphors in the development of photonic plastics.

31 Mai 2019

PhD mewn Seicoleg: Rhwydweithiau’r cof sy’n sail ar gyfer cyfnerthu

Bydd y prosiect yn cyfuno electroffisioleg, optogeneteg, cemogeneteg a pharadeimau ymddygiadol in vivo, gydag opsiwn pellach o ddefnyddio technegau megis delweddu calsiwm a delweddu MR in vivo.

1 Mai 2019

Jacob van Artevelde PhD studentship in Financial Economics

Cardiff University's Business School invites applications for the Jacob van Artevelde Scholarship in Financial Economics.

30 Ebrill 2019

Ysgoloriaethau PhD Cydweithredol DTP ESRC Cymru yn y Gwyddorau Cymdeithasol

Ysgoloriaethau PhD Cydweithredol DTP ESRC Cymru yn y Gwyddorau Cymdeithasol

10 Mai 2019

PhD mewn Ffiseg a Seryddiaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC

Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC yn cynnwys 37 o ysgoloriaethau am 3.5 mlynedd (pedair blynedd ar gyfer gwobrau CASE) amser llawn neu hyd at saith mlynedd yn rhan-amser.

30 Ebrill 2019

PhD mewn Seicoleg: Deall ac asesu plant sydd ag anhwylderau seicolegol

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer seicolegydd sy'n llawn cymhelliant ac yn frwdfrydig, ac sydd â diddordeb mewn seicopatholeg ddatblygiadol (neu faes cysylltiedig), i ymuno â thîm ymchwil cyfeillgar, wedi'i gefnogi'n dda, yn yr Ysgol Seicoleg sydd ag

11 Mai 2019

PhD in Engineering: Intuitive Human-Robot Collaboration in Unstructured Environments

Intuitive interaction is an important aspect of human-robot collaboration.

2 Gorffennaf 2019