Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio am gyllid

Filter results

1-10 o 12 canlyniadau chwilio

Ariannu Dyddiad cau

PhD in Chemistry: Heterogeneous catalysis

A number of PhD studentships are available in the field of sustainable and green chemistry based on new catalytic approaches to chemical synthesis and environmental science.

31 Awst 2019

Canolfan Hyfforddiant Doethurol yr EPSRC - Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Mae’r rhaglen gradd PhD hon mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn rhan o Ganolfan Hyfforddiant Doethurol yr EPSRC.

30 Awst 2019

PhD mewn Cemeg Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC

Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC yn cynnwys 37 o ysgoloriaethau am 3.5 mlynedd (pedair blynedd ar gyfer gwobrau CASE) amser llawn neu hyd at saith mlynedd yn rhan-amser.

31 Awst 2019

Ysgoloriaethau PhD Canolfan Fawr WISERD ESRC yn y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) gyda chefnogaeth Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, yn gwahodd ceisiadau am astudiaeth PhD.

26 Awst 2019

KESS2 MPhil yn y Gwyddorau Cymdeithasol a Biolegol: Beewell Caerffili

Bydd y prosiect hwn yn gwerthuso lles staff y GIG ar ôl iddynt ddod i gysylltiad â dôl blodau gwyllt.

1 Medi 2019

PhD mewn Opteg Gwantwm Cynyrfonau Anferth Rydberg mewn Coprus Ocsid

PhD wedi’i ariannu’n llawn ac ysgoloriaeth ar gael yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

15 Medi 2019

PhD in Engineering: Voltage uprating for more-electric and hybrid aircraft

This research project proposes to quantify the effect of atmospheric conditions on the partial discharge thresholds on the more and all-electric aircraft.

31 Awst 2019

PhD KESS2 Dwyrain mewn Mathemateg: Dadansoddi data a modelu cyfrifiadurol ynghylch cyfradd dyfu embryo a mesurau eraill o lwyddiant o ran ffrwythloni In-Vitro

Bydd y prosiect PhD hwn yn mynd i’r afael â dwy her bwysig o ran Ffrwythloni In-Vitro (IVF) ac mae’n gywaith academaidd-ddiwydiannol cyffrous rhwng Ysgol Mathemateg Caerdydd, Ysgol y Biowyddorau a Chlinig Menywod Llundain Cymru (LWC).

23 Awst 2019

KESS2 East PhD in Public Health: Evaluation of errors in the delivery of care to patients with eye-related problems

Applications are invited for a 3-year PhD studentship in Public Health at the School of Optometry and Vision Sciences and the School of Medicine, Cardiff University.

9 Medi 2019

PhD yng Ngwyddorau’r Golwg: Archwilio’r berthynas rhwng cineteg pigment gweledol a phatholeg dirywiad macwlaidd sy’n gysylltiedig ag oed (AMD)

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer ysgoloriaeth ymchwil PhD 3 blynedd yng Ngwyddorau Golwg yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg. Coleg yr Optometryddion sy’n ariannu’r ysgoloriaeth.

4 Medi 2019