Ewch i’r prif gynnwys

Undebau Llafur

Plac ar wal y 'Mechanics' Institute', Manceinion, safle cyfarfod cyntaf y TUC yn 1868.
Plac ar wal y 'Mechanics' Institute', Manceinion, safle cyfarfod cyntaf y TUC yn 1868. Llun gan KJP1 (CC BY-SA 3.0)

Archif Cyngor Undebau Llafur Caerdydd 1941-88

Pori'r catalog ar-lein

Mae'r casgliad yn cynnwys cofnodion Cyngor Undebau Llafur Caerdydd yn cynnwys:

 • y Cyfansoddiad
 • cofnodion y Cyngor a'r Pwyllgor Gweithredol rhwng 1941-1981
 • gohebiaeth gydag undebau llafur cysylltiedig, 1975-1984
 • gohebiaeth cyffredinol, 1961-1988
 • gohebiaeth 'arbennig' a phapurau yn ymwneud â Gweithfeydd Dur East Moors, Pwyllgor Manpower De Morgannwg, y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol a Streic y Glowyr 1984-1985
 • llenyddiaeth y TUC
 • cynhadleddau blynyddol y TUC
 • papurau ‘Charlie’ Swain, Ysgrifennydd y CTUC
 • papurau Pwyllgor Cyngor Addysg Cymru y TUC
 • llyfrynnau print, papurau pwyllgor, nodiadau llawysgrif, llythyron, pamffledi, papurau pleidlais, llyfrau cyfeiriadau, llyfrau derbyniadau, materion cyfnodolion, llythyrau newyddion grwpiau gwasgedd, adroddiadau, toriadau papur newydd, taflenni
 • cyfnodolion, gohebiaeth a datganiadau i'r wasg am faterion gwleidyddol (e.e. GIG, egni, diweithdra, buddion, diarfogiad niwclear, Palesteina, cysylltiadau hiliol, y Gynghrair yn erbyn Natsïaeth, gweithgareddau yn erbyn apartheid a Chwyldro Iran 1979-84.)

Mae'r casgliad yn dangos gwaith Cyngor Undebau Llafur Caerdydd yn dod ag undebau gwahanol i ymgyrchu am faterion cyffredin oedd yn effeithio ar y gymuned gyfan. Dyma adnodd gwerthfawr cymdeithasol a gwleidyddol am yr hyn oedd yn effeithio ar bobl dosbarth gwaith Caerdydd yn ogystal â phryderon rhyngwladol ehangach yn cynnwys hanner olaf yr 20g.

Archif Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Porwch y catalog ar-lein.

UCAC (Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru) oedd yr undeb llafur cyntaf yng Nghymru a sefydlwyd i wasanaethu anghenion athrawon cyfrwng Cymraeg. Mae'r dogfennau'n ymwneud â'r gynhadledd flynyddol, y Weithrediaeth Cenedlaethol, canghennau daearyddol ac adrannau (trysorydd, cyfreithiol, cyhoeddiadau, colegau, panel iaith, cymorth, cronfa salwch, cronfa ymladd, gweledol-glywedol a Chymdeithas y Prifathrawon).

Mae'r archif yn adnodd gwerthfawr ar gyfer astudio'r iaith Gymraeg a'i diwylliant yn y 20g a rôl UCAC yn yr ymgyrch i ennill statws cyfreithiol i'r iaith. Mae rhan arloesol yr undeb fel corff cenedlaethol Cymru yn golygu bod yr archif yn ffynhonnell bwysig ar gyfer ei datblygiad gwleiddyddol yn ystod y cyfnod.

Yn ogystal mae'n adlewyrchu datblygiadau amlwg fel twf cenedlaetholdeb, sefydlu'r Swyddfa Gymreig a swydd ysgrifennydd Gwladol Cymru , a'r newidiadau mawr a ddaeth yn sgil aildrefnu llywodraethau lleol. Addysg yng Nghymru yw prif bwnc papurau'r undeb; o ysgolion meithrin i addysg i oedolion.

Pamffledi undebau'r athrawon

Nodwch fod teitlau rhai o'r cyhoeddiadau isod yn Saesneg.
 • Datblygu diwrnod astudio. Tystiolaeth a gyflwynwyd i Bwyllgor Henniker-Heaton, 1963
 • Sylwadau am 'Hyfforddi ar gyfer masnach a'r swyddfa', 1968
 • Ymestyn blwyddyn coleg, 1968
 • "16-19: An FE view, 1969"
 • Astudiaethau Cyffredinol- datganiad, 1969
 • "Education for the future, 1970"
 • "Education, training and employment of women and girls, 1970"
 • "Evidence to the James Committee on Teacher Education, 1971
 • "Information for technical teachers: handbook, 1972"
 • "Education of the 16-19 age group, 1972"
 • "James Report, 1972"
 • "Future of Further and Higher Education: A statement on the White Paper 'Education: a framework for expansion'",1973
 • Addysg ôl-raddedig yn y sector gyhoeddus - datganiad polisi, 1973
 • "Education, training and employment of women and girls, 1973"
 • Addysg ar gyfer ystod oed 16-19 - rhan amser: datganiad polisi, 1973
 • Technoleg addysgiadol - datganiad polisi, 1974
Nodwch fod teitlau rhai o'r cyhoeddiadau isod yn Saesneg.
 • Cyfansoddiad a rheolau, 1976
 • Information series no 1: Structure and objectives, 1976
 • Information series no 2: Salaries, 1976
 • Information series no 3: Teacher education, 1976
 • Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth yr ystod oed 16-19- datganiad polisi (drafft), 1977
 • Information series no 3: Teachers' pensions, 1977
 • Education and training of teachers for Further and Higher Education, 1978
 • Addysg Uwch - datganiad polisi, 1978
 • Addysg Athrawon - datganiad polisi, 1978
 • Addysg Celf a Dylunio - datganiad polisi, 1978
 • Yr ifanc sy'n ddiwaith -datganiad polisi, n.d.
 • Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth yr ystod oed 16-19 n.d.
 • Asesiad, n.d.
 • Canllaw y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus, n.d.
 • Cyflwyniad panel Athrawon Addysg Bellach i Ymholiad Houghton, n.d.
Nodwch fod teitlau rhai o'r cyhoeddiadau isod yn Saesneg.
 • Catalog Llyfrgell, 1949
 • Ychwanegiad i gatalog llyfrgell, Medi 1950
 • Ychwanegiad i gatalog llyfrgell, Medi 1953
 • Cyflogau Athawon -y raddfa sylfaenol, SC4, 1954
 • Cyflogau Athawon -y raddfa sylfaenol, (diwygiedig) SC4, 1955
 • Gwasanaeth Ciniawau Ysgol, 1955
 • Ychwanegiad i gatalog llyfrgell, Medi 1955
 • Cyflogau Athrawon -canllaw byr am y graddau cyflog newydd, 1956
 • Cynhadledd Flynyddol, 1958
 • Polisi Cyflogau, memorandwm 1958
 • "Education of maladjusted children", 1962
 • "Establishing a self-governing teaching profession..." i'w gyflwyno yng Nghynadledd Blackpool 1963
 • Cyflogau Athrawon -canllaw byr am y graddau cyflog, 1963
 • The government, education and teachers, 1964
 • Polisi Cyflogau'r Undeb, 1964
 • Gwybodaeth i athrawon, 1964

Cyfnodolion a llythyrau newyddion Undebau llafur

Nodwch fod y rhestr isod yn Saesneg yn unig.

 • Amalgamated Engineering Union Journal (1934-76)
 • Cardiff Trades and Labour Council Year Book (1922-25)
 • Civil and Public Services Union: Red Tape (1923-95)
 • Clerical and Administrative Workers’ Union: The Clerk (1947-73)
 • European trade union information bulletin (1985-98)
 • Free labour world: journal of the International Confederation of Free Trade Unions (1966-91)
 • National and Local Government Officers Association: Public Service (1952-93)
 • Postmen’s Federation (1908-14)
 • Post Office Engineering Union journal (1926-82)
 • Public service action: an anti-privatisation newsletter for the Labour movement (1990-91)
 • Society of Coachmakers’ report and journal (1892-1915)
 • Studies for trade unionists (1976-91)
 • Trade union information bulletin (1985-1998)
 • Trades Union Congress annual report (1902-03; 1909-13; 1916-18; 1922-31; 1933-36; 1944; 1947; 1949; 1951-89)
 • Transfer: journal of the European Trade Union Institute (1998-2014)
 • Union eyes: the official journal of Cardiff Trades Union Council (1986-98)
 • United Kingdom Postal Clerk’s Association: Postal Clerk’s Herald (1906-13)
 • United Patternmakers’ Association: Journal (1916-68)
 • Union of Post Office Workers / Communications Workers (1920-93)
 • Wales TUC annual report (1974-2002, 2006)