Ewch i’r prif gynnwys

Cyfnodolion

Y Diwygiwr, 70 (1905)
Y Diwygiwr, 70 (1905)

Erthyglau cyfnodolion yn ymwneud â'r Cymry ym Mhatagonia.

Baskerville, Eirionedd, ‘Powys to Patagonia’ Cronicl Powys, 52 April 2001, 32-41

Baur, John E., The Welsh in Patagonia: an example of nationalistic migration (Hispanic American Historical Review, 24:4 1954, 468-492 PHOTO

Bowen, E. G., ‘The Welsh in Patagonia, 1866-85’ Geographical Journal, 132 1966, 16-31

Coronato, Fernando, ‘The first Welsh footstep in Patagonia: the primitive location of Puerto Madryn’ Welsh History Review, 18:4 December 1997, 639-666

Davies, Alun, ‘1916-1980 Michael B. Jones a’r wladfa’ Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1966(1), 73-87

Davies, Gareth Alban, ‘Camwy, camddwr a chamwri’ Y Traethodydd, 135 1980, 204-8

Davies, Gareth Alban, ‘Wales, Patagonia, and the printed word: the missionary role of the press’ Llafur, 64 1995, 44-59.

Davies, Ioan ‘Dyddiadur Y Wladfa’ Y Cylchgrawn Efengylaidd, 29:3 1992, 24-6

Davies, Lowri ‘Patagonia’ Barn 430, Tachwedd 1998, 24-27

Ellis, Bryn ‘Meeting my Patagonian cousins’ Hel achau, 67 Feb. 2001, 13-15.

Emlyn, Shân, ‘Caneuon gwerin Cymraeg yn y Wladfa’ Canu gwerin, 5 1982, 33-46.

Emlyn, Shân, 'Siwr (sic) bod hi'n go anodd lladd yr iaith Gymraeg' Taliesin, 62 1988, 82-6.

Emlyn, Shân, ‘Dilyn ôl traed arloeswyr’ Barn, 378/379 1994, 62-64.

Emyr, Gwen ‘Ymweliad â'r Wladfa’ Y Cylchgrawn Efengylaidd, 39:2 Haf 2002, 12-14

Emyr, Gwen, ‘Atgofion am Eluned Morgan: Gwen Emyr yn holi Moelona Roberts de Drake’ Y Cylchgrawn Efengylaidd, 41:1 Gwanwyn 2004, 27-29.

Evans, Nan, ‘A new world discovered’ The Carmarthenshire Antiquary, 32 1996, 71-79.

George, W. R. P., ‘Eluned Morgan’ Taliesin, 21 Rhagfyr 1970, 37-52

Green, Fred, ‘Ffarmio yn y Wladfa’ Fferm a thyddyn, 8 Calan Gaeaf 1991, 4-6.

Green, Fred, ‘Heddiw - ddydd ym Mhatagonia’ Fferm a thyddyn, 16 Calan Gaeaf 1995, 15.

Holdich, H., ‘The Patagonian Andes’ Geographical Journal, 23 1904, 169-70.

Hughes, Silyn, ‘Paith anobaith? Dyfodol Patagonia. Silyn Hughes a Mair Tomos Ifans’ Golwg, 4:31 16.4.92, 10-11.

Ifans, Dafydd, ‘Syniadau crefyddol Eluned Morgan’ Y Traethodydd, 128 1973, 274-85.

Jones, Clydwyn ap Aeron, ‘Cerddoriaeth yn y Wladfa’ Y Delyn, 1 1947, 63, 68.

Jones, Emrys and W. R. Owen ‘Welsh speaking in the new world: 2. Patagonia’ Lochlann, 1 1958, 251-60

Jones, Lewis, ‘Dyddiadur Lewis Jones’ Y Faner newydd, 9 Hydref 1998, 34-39.

Jones, Marian Henry, ‘Darllen Dringo'r Andes ddoe a heddiw’ Taliesin, 118 Gwanwyn 2003, 126-130.

Jones, Michael D., ‘Biographica et bibliographica’, llythyr gan Michael D. Jones and Brynley F. Roberts, National Library of Wales Journal, 23:3 1984, 319-320

Jones, R. Gerallt, ‘Gofid i wr gonest tlawd: rhai sylwadau ar nodlyfr Lewis Jones, Patagonia’ Taliesin, 61 1988, 59-66.

Jones, Robert Owen, ‘Amrywiaeth tafodiaethol a phatrwm newid ieithyddol yng Nghymraeg y Wladfa’ Studia Celtica, 18-19, 253-267.

Jones, Robert Owen, ‘Crefydd a'r Bedyddwyr Cymraeg yn y Wladfa’ Trafodion Cymdeithas Hanes Bedyddwyr Cymru, 1975, 5-16.

Jones, Robert Owen, ‘Cydberthynas amrywiadau iaith a nodweddion cymdeithasol yn y Gaiman, Chubut’ Bulletin of the Board of Celtic Studies, 27 1976, 51-64.

Jones, Robert Owen, ‘Gwydnwch y Gymraeg: brwydr yr iaith yn y Wladfa’ Taliesin, 125 Haf 2005, 79-86

Langfield, Michelle, ‘Welsh Patagonian migrants in Australia’ The Welsh Australian: yr Awstralwr Cymreig, 1997, 7-14.

Langfield, Michelle, ‘The Welsh Patagonian connection: a neglected chapter in Australian immigration history’ International Migration, 36:1 1998, 67-91.

Lindsay, Jean, ‘'Not Eldorado': W. J. Parry and the Welsh Patagonian Goldfield Syndicate’ Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, New series Vol. 3 1997, 136-163.

Linnard, Bill, ‘Y gofgolofn anghofiedig’ Y Casglwr, 71Gwanwyn 2001, 17, 19.

Llwyd, Iwan, ‘A poet in Patagonia’ Planet, 170 Apr/May 2005, 40-46

Llywelyn, Emyr, ‘Amigos de los Indios: y Cymry ac Indiaid Patagonia’ Y faner newydd, 20 Gaeaf 2001, 39-43

Llywelyn, Meirion, ‘Planhigyn mewn llong ofod’ Barn, 467/468 Rhag/Ion 2001/2, 40-43.

MacDonald, Elvey, ‘Byw ym Mhatagonia’ Llais Llyfrau Hydref, 1993, 9-10

MacDonald, Elvey, ‘Las Malvinas son argentinas’ Barn, 412 Mai 1997, 22-23.

MacDonald, Elvey, ‘History, memory and the hollows of Puenta Cuevas: a rejoinder’ The Welsh History Review, 22:2 Dec 2004, 333-357.

McGavin, Harvey ‘Land of their Fathers’ Times Educational Supplement, 8.11.1996, 4-5.

Miles, Eiry, ‘Teaching Welsh in Patagonia’ Ninnau, 28:8 June 2004, 1,11; 28:9 July 2004, 17, 29; 28:10 August 2004, 16-17.

Miles, Eiry, ‘O Bontypridd i Batagonia’ Taliesin, 125 Haf 2005, 87-93

Miles, Gareth, ‘Dylanwad Patagonia ar y meddwl a'r dychymyg Cymreig’ Taliesin, 125 Haf 2005, 97-109

Morris, Jan, ‘A Patagonian panorama’ Ninnau, July 1 1998, 14.

Morys, Twm, ‘Bywyd gwyllt De America’ Y faner newydd, 20 Gaeaf 2001, 4-6.

Mulhall, M. G., ‘The Welsh settlement in Patagonia’ Dyfed Family History Journal, 57 Aug 1996, 305-7.

Nash, Gerallt, ‘Mills in Patagonia – addenda’ Melin, 10 1994, 40-42.

Nash, Gerallt, ‘Mills in Patagonia – addenda II’ Melin, 12 1996, 54.

Parry, D. E., ‘A poacher in paradise - my great-uncle Will Patagonia’ Abergele Field Club and Historical Review, 10 1991, 20-31.

Parry, Thomas, ‘Arthur Hughes 1878-1965’ Taliesin, 38 Gorffennaf 1979, 6-23.

Parry, W. J., ‘Adgofion taith i Dde America’ Y Diwygiwr, 70 1905, 89-90, 116-118, 185-187, 246-248, 278-281, 309- 313.

Pendle, George, ‘The Welsh in Patagonia’ Wales, 37 February 1959, 13-22.

Plwm, Mici, ‘Patagonia - Disney dosbarth canol Cymraeg, syniad newydd i helpu'r Wladfa’ Golwg, 4:32 (23.4.92), 6.

Reynolds, Gareth L., ‘Dwyieithrwydd y Wladfa’ Cristion, 119 Gorffennaf/Awst 2003, 8-9.

Robert, Gwilym, ‘Gobaith ar y paith, ple Gwilym Roberts am help i Batagonia’ Golwg, 5:2 (10.9.92), 10-11.

Wilkinson, Susan, ‘Voyage to Patagonia’ Ninnau, 28:9 July 2003, 14-15

Wilkinson, Susan, ‘From Patagonia to Saskatchewan’, Ninnau, 30:6 April 2005, 1, 21

Williams, Fernando, ‘Melinau'r Wladfa: the mills of the Welsh colony in Patagonia, South Argentina’ Melin, 9 1993, 2-20.

Williams, Fernando, ‘Mills in the Chubut Valley, Patagonia’ Melin, 14 1998, 2-14.

Williams, Glyn, ‘Dylanwad diwylliant ar ganu gwerin o'r Wladfa’ Barn, 151, 734-6, 152, 802-4.

Williams, Glyn, ‘The Welsh in Patagonia, a demographic note’ Lochlann, 4 1969, 235-42

Williams, Glyn, ‘Welsh Contributions to the Exploration of Patagonia’ Geographical Review, 135 1969, 213-27.

Williams, Glyn, ‘The structure and process of Welsh emigration to Patagonia’ Welsh History Review, 8 June 1976, 42-74.

Williams, Glyn, ‘Cwm Hyfryd: A Welsh Settlement in the Patagonian Andes’ Welsh History Review, 1978, 57-83.

Williams, Glyn, ‘Welsh Settlers and Native Americans in Patagonia’ Journal of Latin American Studies, 11:1 1979(b), 41-66.

Williams, Kyffin, ‘An artist in Welsh Patagonia’ The Anglo-Welsh Review, 18:42 1970, 5-32.

Williams, Kyffin, ‘Images of Y Wladfa’ Planet, 89 Oct./Nov. 1991, 52-56

Williams, Peter N., ‘Journey to Patagonia’ Ninnau, 22:2 Dec. 1996, 7, 9; 22:3 Jan. 1997, 12-13.