Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrau

L. J., Hanes y Wladva Gymreig (1898)
L. J., Hanes y Wladva Gymreig (1898)

Llyfryddiaeth sy'n cynnwys hanes ymfudo, bywgraffiadau ymfudwyr, yr Iaith Gymraeg, llenyddiaeth, celf a phensaernïaeth yn ymwneud â'r Cymry ym Mhatagonia.

Nodwch bod y rhestrau isod yn ddwyieithog, yn dibynnu ar iaith y testun dan sylw.

Davies, D. Stephen, Y Cymro: sef Llyfr y Wladfa Gymreig (Caergybi: O. P. Griffith, 1882) WG4.6.D

Davies, Gareth Alban, Tan tro nesaf: darlun o wladfa Gymreig Patagonia (Llandysul: Gwasg Gomer, 1976) WG4.6.D

Green, Fred, Pethau Patagonia (Penygroes, Gwynedd: Cyhoeddiadau Mei, 1984) WG4.6.G

Hughes, Hugh, Llawlyfr y wladychfa Gymreig yn cynwys sylwadau ar yr angenrheidrwydd a’r posiblrwydd o’i sefydlu, hanes Patagonia, yn egluro ei haddasrwydd i’r sefydliad...yn ngayda darlunlen o Patagonia (Llynlleifiad: L. Jones & Co., 1862) WG37(1862)

Jones, Beryl M., Adventurers from Wales: tales of stirring episodes, Book 5 (Cardiff: Hughes a’i fab, 1953-) WG4.6.J

Jones, Lewis, Ymfudiaeth y Cymry (Samuel Hughes, 1885) WG4.6.J

Jones, Michael D., Gwladychfa Gymreig (Liverpool, J. Lloyd, 1860) WG4.6.J

MacDonald, Elvey, Yr hirdaith (Llandysul: Gomer, 1999) WG4.6.M

Matthews, Abraham, Hanes y Wladfa Gymreig yn Patagonia (Aberdare: Mills & Evans, 1894). WG4.6.M

Langfield, Michele & Roberts, Peta, Welsh Patagonians: the Australian connection (Crossing Press, 2005) WG4.6.L

López, Susana Mabel, Representaciones de la Patagonia: colonos, científicos y políticos, 1870-1914 (La Plata [Argentina]: Ediciones al Margen, 2003) WG4.6.L

Roberts, Peta and Michelle Langfield, ‘Welsh Patagonians’ In, James Jupp, The Australian People: an encyclopedia of the nation, its people and their origins. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 743-744. ASSL Folio DU120.A8

Sepiurka, Sergio, Rocky trip: la ruta de los Galeses en la Patagonia = The route of the Welsh in Patagonia (Esquel, Chubut, Patagonia, Argentina: Balero Producciones; Beccar, Buenos Aires, Argentina: Grupo Abierto Comunicaciones, 2004) WG4.6.S

Williams, Cathrin, Er serchog gof: casgliad o arysgrifau o fynwentydd Y Wladfa (Dinbych: Gwasg Gee, 1997) WG4.6.W

Williams, Glyn, The Welsh in Patagonia: the state and the ethnic community (Cardiff: University of Wales Press, 1991) WG4.6.W

Williams, R. Bryn, Cymry Patagonia (Aberystwyth: Gwasg Aberystwyth, 1942) WG4.6.W

Williams, R. Bryn, The Welsh colony in Patagonia 1865-2000 (Cardiff: University of Wales Press, 1965) WG4.6.W

Williams, R. Bryn, Cymry Patagonia. Breton. (Brest: Brud Nevez, 1991) WG4.6.W

Evans, John Daniel, Bywyd a gwaith John Daniel Evans, El Baqueano (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2004) WG4.6.E

George, W. R. P., 'Gyfaill hoff': detholiad o lythyrau Eluned Morgan gyda rhagymadrodd a nodiadau W R P George (Llandysul: Gwasg Gomer, 1972) WG4.6.M

Ifans, Dafydd, (ed). Tyred drosodd: gohebiaeth Eluned Morgan a Nantlais gyda rhagymadrodd a nodiadau (Gwasg Efengylaidd Cymru, 1977) WG4.6.M

Jones, Marged, Nel fach y bwcs (Llandysul: Gomer, 1992) WG4.6.J

Jones, Marged, Ffarwél Archentina (Gomer, 1995) WG4.6.J

Pennant, Thomas, The literary life of the late Thomas Pennant (London: Sold by B. and J. White, and R. Faulder, 1793) WG30(1791)

Skinner, Kenneth, Railway in the desert: the story of the building of the Chubut Railway and the life of its constructor Engineer E.J. Williams (Wolverhampton: Beechen Green Books, 1984) WG4.6.S

Chatwin, Bruce, In Patagonia (London: Pan Books, 1979) WG4.6.C

Chatwin, Bruce, Patagonia revisited (London: Jonathan Cape, 1992) WG4.6.C

Davies, Jonathan Ceredig, Adventures in the land of giants (Lampeter: Welsh Press Company, pr., 1892) WG4.6.D

Gruffydd a Meleri MacDonald, Morys, ‘Patagonia’ In, Byd y Cymro (Y Lolfa, 1998), pp. 169-182 WG6.3.B

Gwanas, Bethan, ‘Bodio i Batagonia’ in Y teithiwr talog (Gwasg Carreg Gwalch, 1998), 31-44 WG6.3.T

Hâf, Eluned, ‘Yn ôl i Batagonia’ in Y teithiwr talog 2 (Gwasg Carreg Gwalch, 1999), 19-36 WG6.3.T

Jones, Joseph Seth, Dyddiadur Mimosa = El diario del Mimosa (Aberystwyth: Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2002) WG4.6.J

Jones, Valmai, Atgofion am y Wladfa (Gomer, 1985) WG4.6.J

Morgan, Eluned, Dringo’r Andes a Gwymon y môr (Dinas Powys: Honno, 2001) WG4.6.M

Williams, Cathrin, Haul ac awyr las: blwyddyn yn y Wladfa (Dinbych: Gwasg Gee, 1994) WG4.6.W

Williams, Cathrin, Wladfa yn dy boced: [llyfr taith i’r Wladfa] (Caernarfon: Gwasg Pantycelyn, 2000) WG6.W

Jones, Lewis, Cymru newydd: hanes y Wladva Gymreig; tiriogaeth Chubut, yn y weriniaeth Arianin, De Amerig (Caernarvon: Cwmni’r Wasg Genedlaethol Gymreig, 1898 WG4.6.J

Owen, Geraint Dyfnallt, Crisis in Chubut: a chapter in the history of the Welsh colony in Patagonia (Swansea: C. Davies, 1977) WG4.6.O

Williams, Glyn, The desert and the dream: a study of Welsh colonisation in Chubut, 1865-1915 (Cardiff: University of Wales Press, 1975) WG4.6.W

Roberts, Ioan, Rhyfel ni: profiadau Cymreig o ddwy ochr Rhyfel y Falklands/Malvinas 1982 (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2003) WG4.6.R

Cosmica: area studies. Vol.5, 1975, Contains: Notes on some Old English loanwords in Welsh, by Roger Machin and La presencia de Gales en la Patagonia, by José Macádam. WG15.M

Hughes, John, Canu’r Wladfa: detholiad o waith cerddorion a phrydyddion y Wladfa ym Mhatagonia (Bangor: Mr. Ernest Roberts, dros Bwyllgor Cenedlaethol y Dathlu, 1965?) WG4.6.C

Jones, Robert Owen, Sound change in progress: Welsh in Gaiman, Argentina ([s.l.] : [s.n.], [198-?]) Jarman WG39.3.0657

Jones, Robert Owen, ‘From Wales to Saskatchewan via Patagonia’, in Byrne, Cyril J. Celtic languages and Celtic peoples, proceedings of the Second North American Congress of Celtic Studies, edited by Cyril J. Byrne, Margaret Harry, Pádraig O Siadhail. (Halifax, N. S.: D’Arcy McGee Chair of Irish Studies, Saint Mary’s University, 1992), 619-643.  W1.N

Jones, Robert Owen, A report on the Welsh language in Argentina’s Chubut province 1996: Adroddiad ar yr iaith Gymraeg yn nhalaith Chubut, yr Ariannin 1996 ([S.n.], 1996.) Folio WG15.J

Jones, Robert Owen, ‘The Welsh Language in Patagonia’ in Language and community in the nineteenth century (Cardiff: University of Wales Press, 1998) pp. 287-316. WG15.L

Laporte, Nadine Isabel, Welsh place-names in Patagonia (Bangor: Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, 1992) Folio WG15.4.L

Restucha, Gabriel and Esyllt Nest Roberts, Cerddi’r gadair: cyfrol o gerddi buddugol cystadleuaeth y gadair: Eisteddfod y Wladfa 1965-2003 (Trelew: Eisteddfod y Wladfa, 2004) WG17.1.W

Dante Ferrari, Carlos, Y gaucho o’r Ffos Halen (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2004) WG16.81.D2

Davies, Sian Eirian Rees, I fyd sy well – (Llandysul: Gomer, 2005) WG16.81.D2.S

Williams, Cathrin, Agor y ffenestri: cyfrol o lenyddiaeth y Wladfa er y flwyddyn 1975 ([S.l.]: Cymdeithas Cymru-Ariannin, 2001) WG16.81.A

Williams, Richard Bryn, Straeon Patagonia (i blant) (Aberystwyth: Gwasg Aberystwyth, 1946) WG16.18.W4.R42

Williams, Richard Bryn, Crwydro Patagonia ([Llandybie]: Llyfrau’r Dryw, 1960) WG4.6.W

Jones, Edi Dorian, Capillas galesas en Chubut (Chubut [Argentina]: Edición del Autor, 2000) WG4.6.J

Thomas, John Murray, Una frontera lejana: la colonización Galesa del Chubut, 1865-1935 (Buenos Aires: Fundación Antorchas, 2003) WG4.6.T

Williams, Kyffin, Gwladfa Kyffin = Kyffin in Patagonia (Aberystwyth: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 2004) WG13.W