Ewch i’r prif gynnwys

America a Chanada

Taflen gan Evan Rowland Jones, yn rhoi gwybodaeth a chyngor i'r personau hynny oedd yn bwriadu ymfudo i'r Unol Daleithiau (1881)
Taflen gan Evan Rowland Jones, yn rhoi gwybodaeth a chyngor i'r personau hynny oedd yn bwriadu ymfudo i'r Unol Daleithiau (1881)

Pynciau

Llyfrau

Bywgraffiadau, cyfeiriaduron, hanesion mudo, diwylliant, iaith, crefydd, llenyddiaeth a gwyliau sy'n gysylltiedig â'r Cymry yn yr Amerig a Chanada.

Cyfnodolion

Welsh-American newspapers, journal articles and studies.

Archifau

Mae'r adnoddau'n cynnwys casgliad o raglenni Cymanfaoedd Canu, deynydd am Morgan John Rhees a deunydd Americanaidd o Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Ffynonellau ar-lein

Ffynonellau ar-lein am y Cymry yn America a Chanada.