Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio am weithiau eilaidd am Ewrop Dwyreiniol a Chanolog

Awgrymiadau chwilio ar ddod o hyd i weithiau eilaidd am Ewrop Dwyreiniol a Chanolog, sy’n cael eu cadw yn y llyfrgelloedd, gan ddefnyddio LibrarySearch.

Cyfnodolion

Mae’r cyfnodolion canlynol ar gael yn y llyfrgell neu ar-lein drwy LibrarySearch:

Awgrymiadau chwilio

O bosib, mae yna ddwsinau o deitlau cyfnodolion a all fod yn berthnasol i’ch ymchwil.

Gallwch wneud chwiliadau allweddair yn LibrarySearch, ac yna mireinio eich canlyniadau drwy ddewis ‘cyfnodolion’ o dan y pennawd ‘math o adnodd’ yn y golofn ar ochr chwith y sgrin.

Gall unrhyw beth gyda ‘Slav’; ‘Eastern Europe’; ‘Soviet’; ‘Poland’; ‘Hungary’; ‘Germany’; ‘Czechoslovakia’; ‘Bohemia’; ‘Romania/Rumania’; neu ‘Soviet Union/USSR’ yn y teitl fod o ddefnydd i chi.

Mae’r tab ‘Manylion’ drws nesaf i’r ddolen ‘Gosod Cais’, yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am yr eitem a’r pwnc sy’n cael ei drafod.

Ysgrifau

Ffordd arall i ddod o hyd i weithiau perthnasol yw chwilio am y cyhoeddwyr canlynol, gan fydd pob un o’u hysgrifau yn berthnasol.

Awgrym chwilio: sicrhewch eich bod yn amgáu eich termau chwilio gyda marciau dyfyniad i gyfyngu eich canlyniadau i’r cyhoeddwyr addas.

Er enghraifft: Ar gyfer Ysgrifau Dwyrain Ewrop (Boulder, Colorado), chwiliwch am ‘Ysgrifau Dwyrain Ewrop’. Rydych yn cael 50 canlyniad perthnasol.

Mae CEU (Central European University) yn rhoi 72 o ganlyniadau.

Orbis oedd enw’r cyhoeddwr y wladwriaeth Tsiecoslofacaidd. Mae pob teitl gan Orbis felly werth eu hystyried. Ar gyfer gweithiau gan y cyhoeddwr hwn, bydd angen i chi nodi ‘Orbis Books’ yn y blwch chwilio.

Mae cyhoeddwyr eraill gydag arbenigedd mewn Dwyrain a Chanol Ewrop yn cynnwys:

  • Pittburgh University Press
  • Cornell University Press
  • Harvard Center for Ukrainian Studies

Mae’r gweithiau canlynol gan yr Arlywydd Tsiecoslofacaidd Eduard Benes hefyd ar gael:

Ar gyfer gweithiau eraill neu DVDs ar y pwnc hwn, gweler y rhestrau darllen a ddarparir gyda’r modiwl a gwiriwch ar LibrarySearch, gan ddefnyddio rhai o’r awgrymiadau chwilio a ddarparir yma os oes angen.